Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy a magyar gazdasági élet ambiciózus újítói, akik munkájuk során nemcsak a jóra, hanem az elismerten is kiváló minőségre töreksznek, minden év szeptemberének elején összegyűlnek az Ország Házában  a Magyar Termék Nagydíj, majd az Érték és Minőség Nagydíj átadásának alkalmából. Idén erre a koronavírus járvány okozta nehézségek következtében sajnos nem kerülhetett sor, ahogy sok minden más sem úgy alakult, mint  korábban elterveztük.

Mondanom sem kell, rendkívüli évet írunk. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy egy esztendeje még a legelőrelátóbb elemzők sem gondolták, hogy 12 hónap leforgása alatt alapjaiban változik meg a világgazdaság dinamikája és azt gondolom, hogy ma sem sokan akadnak olyanok, akik legalább a saját szűkebb területükön meg tudnák mondani, hogy milyen gazdasági trendek várhatóak 2021 őszéig.

Az egymásnak sokszor ellentmondó szakértői vélemények közepette is egy dolog egész valószínűnek látszik. Az ellátási láncok rövidülni fognak és a gazdasági patriotizmus a környezetvédelem ügyével karöltve fokozatosan előtérbe kerül az elkövetkezendő években. Ezt a változást nem csupán a járvány nyomán fellépő gazdasági kényszer fogja mozgatni, hanem a világban zajló nagypolitikai játszmák is. Az Egyesült Államok és Kína között fokozódó politikai és gazdasági feszültség mára oda vezetett, hogy Biden gazdasági programja - a demokratáktól meglepő módon - a nemzetközi specializáció és szabadkereskedelem pártolása helyett alapvetően patrióta szemléletű: növelni kívánja az állami beszerzések során a hazai termékek arányát, miközben a lakosságot is ezek vásárlására bíztatja. Az egyébként Trump elnök úr által elindított patrióta fordulat tehát a választások végeredményétől függetlenül az elkövetkezendő években is meghatározó marad és befolyását éreztetni fogja Európában is.

A koronavírus hatása, valamint a politikai változások és a környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembe vétele végeredményben a hazai termékek iránti kereslet növekedéséhez vezethetnek majd. Meglátásom szerint ennek a folyamatnak a nyertesei elsődlegesen a mezőgazdaságban és a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások lehetnek Magyarországon.

A lehetőségek kihasználása azonban közel sem egyszerű feladat, hiszen koronavírus-járvány nyomán fellépő nehézségekről nyugodtan kijelenthetjük, hogy extrém és talán korábban nem tapasztalt sokkot jelent, mely felülmúlja a piacok szokásos változékonyságát. Ebben a helyzetben a stabil piacok megléte és megtartása mellett is nélkülözhetetlen a kormány, a civil szervezetek, valamint mindannyiunk támogatása ahhoz, hogy a magyar gazdaság az átmeneti visszaesést követően végül, az újonnan kínálkozó lehetőségeket kihasználva a világgazdasági rend átalakulásának nyertesévé válhasson.

A kormány az elmúlt hónapokban a hazai gazdaság, a magyar vállalkozások megmentése illetve helyzetbe hozása érdekében a gazdaságvédelmi akcióterv keretében több mint 9 ezer milliárd forintot, a GDP több mint 20 százalékát kitevő összeget különített el, miközben számos szakmai programmal, javaslattal segítette az újra indulást. Az utóbbi hónapok tájékoztató kampányai pedig egyértelműen patrióta gazdaságpolitikai szemléletet tükröznek. Kiemelt üzenet, hogy ha valaki hazai terméket vásárol, akkor az azt előállító vállalkozást támogatva közvetlenül képes hozzájárulni a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Ezeket a hazai vállalkozásokat és legfőképpen az általuk előállított termékeket azonban láthatóvá kell tenni. Ebben kiemelt felelőssége van azoknak a civil szervezeteknek, melyek célja a tudatos vásárlás, valamint a magyar termékek iránti kereslet előmozdítása. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ebbéli kötelezettségének évek óta úgy tesz eleget, hogy a tanúsító védjegyével ellátott innovatív termékekről bizton elmondható, hogy előállításuk során kiemelt figyelmet fordítanak a természeti környezet védelmére és a legszigorúbb minőségbiztosítási követelmények megtartására.

A kormány és a civil társadalom mellett azonban mindannyiunkra vár feladat. Miként a járvány első hullámának idején képes volt összefogni és fegyelmezetten cselekedni a magyar társadalom úgy erre ma is szükség van. Nemcsak az előttünk álló második hullám egészségügyi hatásainak, hanem gazdasági következményeinek mérséklése érdekében is szükséges a közös és célirányos védekezés.

A különböző célzatos felmérésekből tudjuk, hogy általánosságban a magyar, különösen pedig a hazai élelmiszeripari termékek megítélése kimagasló, azonban vásárlásaink során az elmúlt évek javuló tendenciái ellenére sem fordítunk kellő figyelmet arra, hogy ezeket előnyben részesítsük.

A koronavírus-járvány nemcsak azt mutatta meg, hogy mennyire sérülékeny a globális világgazdaság, hanem azt is, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. Ha ez utóbbi leckét megtanuljuk és képesek leszünk ezt szem előtt tartva nemcsak beszélni, hanem cselekedni is, akkor valóban van remény arra, hogy folytatódik Magyarország felemelkedése.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm valamennyiüket a mai ünnepségen. A díjnyertes pályázóknak gratulálok, fogadják őszinte elismerésemet az elvégzett munkáért és az elért eredményekért!

Isten hozta valamennyiünket
 Isten áldását kérem valamennyükre!