Sajnos az idei esztendőben kicsit le kellett lassulnia az életnek. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a gazdaság különböző területein tevékenykedőknek ugyan eltérően, de nagy nehézségekkel kell megküzdeniük. Mindezek ellenére nagy örömünkre értékes és nívós pályázatokat köszönthettünk és díjazhattunk az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati rendszer keretében.

Háttéranyag letöltése

Ismét bebizonyosodott, hogy nemzeti önbecsülésünk, így a gazdaság által létrehozott termékek és nyújtott szolgáltatások szellemi örökségünk részét is képezik egyben. A gondos gazda módjára való értékteremtés nemzetünk számára olyan hagyomány, amellyel nemzedékről nemzedékre örökítve biztosíthatjuk utódaink megélhetését. Az ilyen gondolkodásmódban nevelkedett szakembert nem csak a felelősségérzete, de a tettei következményeinek előrelátása is jellemzi.

A rendkívül nehéz körülmények ellenére nagyszerű pályázatok érkeztek be a, felhívásra, közülük a legkiválóbb 39 pályázat érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a kitüntető címet.

A pályázati rendszer minden évben kiemel egy társadalmilag is fontos témakört, melyet hangsúlyoz. Az idei év mottója a kialakult helyzetben különös jelentést kapott.

Étkezzünk egészségesen, hogy egészségesen élhessünk!

Természetesen ez a gondolat nagyon összetett és széles palettát ölel fel, hiszen az egészség meghatározza az életünket mind a munkában, mind magánéletünkben. Ez idén be is bizonyosodott. Fennmaradásunkhoz, továbblépésünkhöz most elsősorban nemzeti összefogásra van szükség.  Ahhoz, hogy Magyarország ökoszisztémáját megőrizzük, a lakosság környezeti szemléletének formálása és fenntartható életmódra nevelése elengedhetetlenül és sürgetően fontos.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőség tanúsító védjegyet takar. Használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton lehet jelentkezni.
A védjegyhasználattal viselője jogossá válik az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető cím viselésére.

 

A védjegyhasználat szükségessége

Thomas Glaser, az Európai Unió marketing ügyekért felelős biztosa 2004-ben, Magyarországon egy megbeszélésen azt hangsúlyozta, hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet egy termék életében.  Akkor ez a kijelentés úttörőnek számított. Eltelt több mint 15 esztendő, és egyre többen értik és érzik a védjegyek fontosságát, de még bőven van mit tanulni. Közismert mondás, hogy „jó bornak is kell cégér”. A védjegyek például ilyen cégérek. A hatalmas áru-kavalkádban különösen fontos az értékekre felhívni a figyelmet. A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban, sőt kreatív védelemként funkcionál.

 

A védjegy meghatározása

A védjegy a termékjelzők egyik fajtája, jogi oltalom, grafikailag ábrázolható megjelölés, amely az árut, vagy szolgáltatást megkülönbözteti mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól.

A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt. A piaci szereplők termékeiket, szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztethetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól. A védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Információval szolgálnak a fogyasztók számára az adott termékekről, szolgáltatásokról. A védjegy kapocs a termék és annak előállítója, valamint a szolgáltatás és annak nyújtója között, komoly szerepük van a minőség jelzésében, fejlesztik a fogyasztói kultúrát, de vitathatatlan a reklám, illetve beruházás serkentő funkciójuk is. Egy védjegy használatával nem kell bizonygatni az ötlet valódiságát, költséges és bizonytalan kimenetelű perekben. Könnyen és gyorsan fel lehet lépni a bitorlók ellen. A fokozottabb érdeklődésnek köszönhetően fejlődhet, bővülhet a vállalkozás, értékesebb lehet. Végső soron a védjegy használatával gazdasági hasznot is lehet realizálni.

A jó védjegy ismérvei:

 • könnyen megjegyezhető,
 • egyedi,
 • figyelemfelkeltő,
 • rokonszenves,
 • értéket fejez ki,
 •  azonosítja viselőjét,
 •  fogyasztói vonatkozásban: garancia, ígéret, tradíció, hagyomány.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt áll. Magyarországon jelenleg az egyetlen nem szakma specifikus, a kiváló minőséget szimbolizáló elismerés. Használatára a gazdaság szinte egész területéről lehet jelentkezni.
Az Érték és Minőség Nagydíj azon alkotások és alkotók elismerése, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel, és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

 

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, és a tanúsított minőség iránt. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amelyik valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas gazdasági sikerek megvalósítására, mert Széchenyi István óta, mint tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy két civil személy tulajdona. A Pályázat működtetői, kiírói is civil szervezetek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak - a DIAMOND Szervezőiroda Bt.-nek, a Hajnal Húskombinát Kft.-nek, a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.-nek, a Poli-Farbe Vegyipari Kft.-nek, a ProfessionCert Kft.-nek és a SZÁM-PONT Kft.-nek - az anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. A Kiírók legfőbb döntéshozó testülete a Kiírók Tanácsa, kizárólagos joga a díjak, különdíjak odaítélése, külső szervezetek által felajánlott elismerések engedélyezése.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Szakmai támogatója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Egy minőség tanúsító védjegyet működtető szervezet akkor válhat sikeressé, a védjegy ismertté, ha együttműködik más, saját környezetüket, vagy szakmájukat jól ismerő szervezetekkel is. Nem távoli cél az önkormányzatokkal történő információs kapcsolatfelvétel sem.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével bővült a lehetősége azok megmérettetésének és elismerésének, akik a kiválók között a legkiemelkedőbbek akarnak lenni. Az elmúlt évtizedekben sokat változott a gazdasági helyzet, rengeteget fejlődtek a magyar termékek, megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások, nőttek a termékértékesítési lehetőségek. Egyre fontosabb szerep jut azoknak a megkülönböztető jelzéseknek, védjegyeknek, amelyek kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. Egy ország gazdasági erejét talán a leghatékonyabban mutatja, ha minél több minősített, tanúsított termékkel rendelkezik. Egy minőségtanúsító pályázati rendszer, mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszere hidat teremt a különböző gazdasági ágazatok között, egyben ráirányítja a figyelmet az elhívatott szakemberek áldozatos munkájára, amely során különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, ugyanakkor modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nemzetközileg is elfogadhatóan, egyértelműen utal használójának kiemelkedő színvonalára. A pályázat díjazottjai olyan példa értékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság jó hírének öregbítéséhez. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat meghirdetése minden év márciusában, nyilvános sajtótájékoztató keretében valósul meg. Sajnos idén ez az esemény a kialakult járvány-helyzet miatt elmaradt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között történik. A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdasági diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban. Eszközrendszerével járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.

 

Pályázati lehetőségek - főcsoportok

1.    Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2.    Járművek
3.    Ruházati termékek és kiegészítők
4.    Kozmetikai termékek
5.    Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6.    Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7.    Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
8.    Megvalósult létesítmények
9.    Építőipari szolgáltatások
10.    Infrastrukturális beruházások
11.    Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12.    Sporteszközök, felszerelések
13.    Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
14.    Játékok
15.    Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
16.    Informatikai programok, rendszerek
17.    Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
18.    Állateledelek
19.    Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20.    Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
21.    A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22.    A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
23.    Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24.    Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25.    Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26.    Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27.    Világítás, világítás technika
28.    Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29.    Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30.    Kulturális-, szakmai- rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31.    Díszműáruk
32.    Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33.    Órák, ékszerek, divatékszerek
34.    Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
35.    Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
36.    Webshop szolgáltatások
37.    Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38.    Egyéb szolgáltatások
39.    Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági szakmai újdonságok, újítások
40.    Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben.

 

A Pályázatra jelentkezés feltételei

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.
Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk.). A pályázatot az évi aktuális Pályázati Felhívásban szereplő iránymutatás szerinti dokumentumokkal kell benyújtani magyar nyelven papíralapon egy példányban és elektronikus formában egy példányban.

 

A pályázati dokumentumok felsorolása:

1. Pályázati Jelentkezési Lap
Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!

2. Nyilatkozatok
Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie!  Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét vissza kell egyes szám első személyben másolni!

a. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
b. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
c. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt (beleértve a munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzéseket is).
d. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó – termékei, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban - állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e.
e. Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a szakmájára vonatkozó munkavédelmi, munkabiztonsági előírásokat és szabályokat betartja.
f. Nyilatkozat, arról, hogy a vállalkozás a hatályos tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.
g. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás) harmadik személy szerzői-, adatvédelmi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.


3. Gyártói nyilatkozat
Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.

4. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180.000,-Ft + 27% (azaz 48.600,-Ft) áfa, összesen: bruttó 228.600,-Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében összesen 180.000,-Ft / pályázat.
A pályázat titkársági és szervezési feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Pályázati Titkárság látja el. Az eljárási díjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt., OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11717009-22467980 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246 7980 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után. A pályázati eljárási díj megfizetéséről a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a pályázatot működtető DIAMOND Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az alábbiak szerint megküldött adatok és az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 5-ig.

A számla kiállításához és megküldéséhez a pályázati eljárási díj megfizetésével egyidőben az alábbiakat kell megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre:

 • pályázó pontos neve, pontos számlázási címe irányítószámmal, adószáma/közösségi adószáma;
 • pályázó pontos postacíme irányítószámmal;
 • a benyújtásra kerülő pályázat pontos megnevezése (amely a pályázati adatlapon is szerepelni fog);
 • pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • pályázati eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati eljárási díjat áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180.000,-Ft eljárási díj fizetendő, tekintve, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik. (Amennyiben tévesen az áfa összegével növelten történik a pályázati díj megfizetése, az áfa összege visszatérítésre kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerülhet.). Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228.600,-Ft eljárási díj fizetendő.

5. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.

6. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.

7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).

8. A Fogyasztóvédelmi- és egyéb jogszabályi megfelelést igazoló dokumentumok. (A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.). A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye nélkül – a 2. sz. Melléklet tartalmazza.

9. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során (vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása pl: hulladékkezelés).

10. Minden termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.

11.  Szellemi tulajdon védelmét igazoló okirat/ok másolata. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.

12. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.

13. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon elnyert elismerések másolatai. Magyarországon vagy külföldön elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért helyezések).

14. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.

Nyomtatott formában
A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni! Ezek lehetnek fotók, prospektusok, kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.

Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive)
FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő! A képeket az alábbiak szerint kérjük csatolni!
Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó; elektronikus termékeknél, pl. szoftverek esetében képernyőfotók, működést bemutató videók.
A képeket és videókat egy külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP – legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is. Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.
Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek Word-, vagy PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fentebb jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázat vizsgálatánál negatív értékelést kap.

15. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a fenti sorrendhez.

 

A Pályázatok elbírálása

A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók és felkért Szakmai Zsűri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján, akik írásos jelentést készítenek, javaslattal együtt. A pályázat közreműködői, a felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsűri tagjainak és a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei. A pályázatokat szigorú, - a pályázat felhívása és eljárásrendjében rögzített -, 15 pontból álló követelményrendszer szerint kell összeállítani és beküldeni az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Titkárságára.

Az értékelés (zsűrizés) menetrendje:
1.    Első forduló: Elő-zsűri, a pályázatok bontása, befogadása, alaki és formai vizsgálat, eljárási díjak befizetési egyeztetése, dokumentumok átadása a számlázáshoz.
2.    Második forduló: Dokumentum Zsűri, a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
3.    Harmadik forduló: szakértői vizsgálatok és értékelések.
4.    Negyedik forduló: Fő-zsűri, a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, döntés előkészítés, érzékszervi vizsgálatok, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
5.    Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, védjegyhasználatok odaítélése a Kiírók Tanácsa Különdíjainak odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyás, vagy elvetése.

Értékelési (zsűrizési) szempontok:
•    a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
•    a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
•    az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
•    a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
•    a szakértők állásfoglalását;
•    a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
•    minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
•    a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
•    a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
•    korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
•    a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
•    a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
•    lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
•    kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat;
•    munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.

A szigorú követelmények és értékelés miatt az Érték és Minőség Nagydíj sosem lesz tömegelismerés, a védjegy használói egy elit klub tagjaivá válnak.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a védjegyhasználat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A védjegyhasználat a díjazás évében ingyenes, további viselése viszont csak a szakértői ellenőrzés után, annak pozitív állásfoglalása alapján és már díjkötelesen lehetséges. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea. A védjegy elnevezése angolul: Value & Quality Award.

 

A 2020. évi pályázat új védjegyhasználói: Érték és Minőség Nagydíj védjegyhasználat és kitüntető cím

 • AGM Beton Zrt. : Nagyméretű, kútsüllyesztéssel kialakított innovatív négyszögakna
 • ALFÖLDI-HÚS Zrt. : Alföldi Mangalica termékcsalád: Enyhén csípős páros kolbász; Szeletelt bacon; Darabolt csemege szalonna
 • Andrea Kft. : Többméretes baba és gyermekruhák a fenntartható környezetért: Többméretes kombidressz; Bébi nadrág; Gyermek nadrág; Kertész rugdalózó; Elől patentos rugdalózó; Íves hálózsák; Járóka hálózsák; Elől zippes hálózsák; Bundazsák; Kesztyűs overáll; Kismamaruha
 • Aqua-Plastech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : Házi mofetta (CO2 Doctor) érszűkületek prevenciós, illetve kúraszerű alkalmazására
 • Balázs-Diák Kft. : Trianon 100 digitális oktatóanyag
 • BEF-HUMAN Consulting Kft. : MÓZSI Padlizsánkrémek termékcsalád: Fokhagymás; Gombás-sültpaprikás; Érlelt kecskesajtos; Szarvasgombás ízesítéssel
 • CO-OP Hungary Zrt. : "Coop Jót jó áron" Bolognai mártás alappor 47g-os csomagolásban
 • CO-OP Hungary Zrt. : "Coop Jó nekem" Kakaós étbevonatú natúr desszert rúd 30g-os és 5x30g-os csomagolásban
 • CO-OP Hungary Zrt. : "Coop Jót jó áron" Paprikás szalámi és téliszalámi szeletelt, 75g-os csomagolásokban
 • Deka Union Kft. / Szalai Ferenc e.v. Mátrai Bivalyrezervátum: Bivalyhúsos termékcsalád: Bivaly debreceni páratlan páros kolbász; Bivaly grillkolbász
 • DENT-ART-TECHNIK Kft. : Dental Aerosol Exhaustor Elszívófej
 • Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezete (DÉLKERTÉSZ) : Snack paradicsomfélék termékcsalád: Bogyós koktélparadicsom 250g; Fürtös koktélparadicsom 500g; Fürtös cherry paradicsom 500g; Baby-szilva paradicsom "Mézédes kicsipiros" 250g; Baby-szilva paradicsom 250g; Swetelle baby-szilva paradicsom 250g
 • Emerson Automation FCP Kft/ volt Aventics Hungary Kft./: 3/2 pneumatikus szelep, 565 sorozat
 • ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. : Nagyteljesítményű precíziós digitális gázkeverő; Precíziós digitális gázkeverő
 • ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. : Gyújtószikravizsgáló berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz - Ex i - MSZ EN 60079-11/IEC 60079-11
 • Fenstherm Future Zrt. : Fenstherm Future (Profine 76  AD) termékcsalád: Alumíniumborításos ablakok; Alumíniumborításos erkélyajtók; Rejtett szárnyas bejárati ajtók; Fenstherm Premidoor 76 emelő-toló erkélyajtók
 • Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. : Nagyi májas
 • Grabowski Kiadó Kft. : Future Store Innovations - A Jövő Áruháza
 • Győri Likőrgyár Zrt. : Pannonhalmi Pálinkárium Likőr Termékcsalád: Pannonhalmi mézes fahéjas alma likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi vaníliás-rumos gesztenye likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi zölddió likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi sütőtök likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi meggyes-mákos likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi Ginger gyömbérlikőr (33% 0,5l)
 • GYULAHÚS Kft. : Gyulai Adalékmentes Szárazkolbász
 • HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : CÍVIS eredeti Debreceni Pároskolbász termékcsalád: Cívis Eredeti Debreceni pároskolbász; Cívis Eredeti mangalica Debreceni pároskolbász
 • HERBADOCTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : Herbadoctor Magnéziumos termékcsalád: Magnézium Spray; Relax Citromfüves Magnéziumos Testvaj
 • Honey Hill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. : Nap Királynője bőrfiatalító arckrém (50ml)
 • Jó Hentes Élelmiszerértékesítő Kft. / Deka Union Kft.: Gourmet Prémium Csirkemellsonka termékcsalád: sajt darabokkal; sajttal és pritaminpaprikával; 100 napig érlelt székely sajttal
 • Jó Hentes Élelmiszerértékesítő Kft. / Lidl Magyarország Bt.: Gourmet Hamburger húspogácsa / Grill & Fun marha hamburger húspogácsa 100 % marhahúsból, kézműves termék
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. : Bock Villányi Cultus Cuvée száraz vörösbor
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. : Hazánk Kincsei gyorsfagyasztott lángos tészta
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. : Hazánk Kincsei Szatmári Szilvalekvár
 • Natics Laboratoires Kft. : NATICS C20 C-PEPTIDE C-vitamin szérum
 • Natural Immune Control System Zrt. : Medium-term Product étrendkiegészítő termékcsalád: *Cardiovascular Protection + Inulin + élőflóra tartalommal; *Green & Red and Vegetable complex + Inulin + élőflóra tartalommal
 • Normafa-Panoráma Bt. : Etalon Party Service: Magas színvonalú, teljes körű Rendezvényszervezés és Catering
 • Panyolai Szilvórium Zrt. :Panyolai Misztikum termékcsalád: Áfonya likőr (30% V/V); Zöld dió likőr (30% V/V); Mák likőr (30% V/V); Mák Extra likőr (50% V/V)
 • Saint-Gobain Hungary Kft. :weberNEON termékcsalád: webercolor NEON fényfuga (CG2AW), neonizáló cementes fuga; weberton NEON fényfesték, neonizáló akril homlokzatfesték; weberpas NEON fényvakolat, neonizáló öntisztuló vékonyvakolat
 • SOLE-MiZo Zrt. :MIZO sajt termékcsalád: Anikó sajt; Márványsajt; Trappista sajt (1/1 és 700g); 6 hetes érlelésű Trappista sajt (700g); Laktózmentes Trappista sajt (700g); Bácskai gyúrt sajt (MÉRŐS 350g); OÁZIS füstölt tömbsajt (1/1); Szeletelt Edámi sajt (125g); Szeletelt füstölt Trappista sajt (125g); Szeletelt GOUDA sajt (125g); Szeletelt Trappista sajt (125g); Laktózmentes szeletelt Trappista sajt (125g); Szeletelt Bácskai sajt (125g)
 • SOLE-MiZo Zrt. :MIZO tej termékcsalád: Dobozos tej 1,5% 1l (G); Dobozos tej 2,8% 1l (G); Laktózmentes dobozos tej 2,8% 1l (G); Dobozos tej 3,5% 1l (G); UHT tej 3,5% 1500ml (Edge); UHT tej 1,5% 1500ml (Edge); Laktózmentes UHT tej 1,5% 1500ml (Edge); UHT tej 2,8% 1500ml (Edge), Boci UHT tej 2,8% 200ml (TBA); UHT tej 1,5% 1l (Edge) GMO mentes; UHT tej 2,8% 1l (Edge) GMO mentes; UHT tej 3,5% 1l (Edge) GMO mentes; Laktózmentes UHT tej 1,5% 1l (Edge) GMO mentes
 • Szarvasi Agrár ZRt. :Cervinus keménysajt-termékcsalád: Delicato; Perfetto; Fenomenale
 • Szatmári Konzervgyár Kft. :REGE Gyümölcsbefőttek termékcsalád: Birsalmabefőtt; Körtebefőtt; Meggybefőtt; Szilvabefőtt (egész); Szilvabefőtt (felezett)
 • Terék József : Tárogató Hungarikum Koncert
 • YAMUNA Kft. : PRESTIGE by Yamuna termékcsalád vízhiányos, érett bőrre: *Arctisztító tej 250 ml; *Alkoholmentes tonik 250 ml; *Arcradír mandulaőrleménnyel 100ml; *Gyümölcssavas peeling 100 ml; *Ultrahang gél 250 ml; *Tápláló maszk 100 ml; *Szérum 100 ml; *Masszázskrém 250 ml; *Hidratáló krém SPF15 50 ml; *Növényi masszázsolaj 100 ml

 

Külhoni vállalkozások elismerése

Sajnos a világméretű koronavírus járvány, határok lezárása miatt idén a külhoni vállalkozásoknak nem volt lehetősége pályázatot benyújtani, de a pályázat célja továbbra is az, hogy a Kárpát-régió magyar vállalkozásainak is módja legyen a megmérettetésre, ugyanolyan feltételekkel, mint a hazai vállalkozásoknak.

 

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eseményeit mindig széles média-érdeklődés kíséri. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik legfontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre és szolgáltatásokra. Arra, hogy ne az ár legyen a meghatározó, hanem az ár-érték arány, hiszen lényeges, hogy ne kidobott pénz legyen a vásárlások ellenértéke. Ebben a média közreműködése és segítsége elengedhetetlen, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertsége és sikeressége a média nélkül nem valósulhatna meg, hiszen nem elég látni, látszani is kell! Köszönetül a pályázat Kiírói Tanácsa létrehozta Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíját, melyet annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának ítél oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A díjazás tényét saját kommunikációjában használhatja. Idén az elismeréseket a Hirado.hu szerkesztősége, a Magyar Nemzet szerkesztősége és az InfóRádió szerkesztősége érdemelte ki.

A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére.

 

2020-ban az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjait Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a pályázat fővédnöke, vagy képviselője adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
Az elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az elismerést idén a Dent-Art Technik Kft. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. Az Innovációért Nívódíjat a Saint-Gobain Hungary Kft. nyerte el a weberNEON termékcsalád létrehozásáért.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj a környezet védelméért, a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzéséért, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításáért. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A különdíjat az AGM Beton Zrt. érdemelte ki, Nagyméretű kútsüllyesztéssel kialakított innovatív négyszögakna megnevezésű pályázatáért.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj elismerést kapott az Alföldi-Hús Zrt. azért a tudatosan kialakított tevékenységért, mellyel hosszú ideje különös gondot fordít a hazai és nemzetközi környezetvédelmi szabályok betartására, ezzel mérhető módon járul hozzá az energiatudatos környezet kialakításához, fejlesztéséhez, a fenntarthatósághoz.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A különdíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott magas szintű pályázat érdemelheti ki. Az elismeréssel a Balázs-Diák Kft.-t jutalmazták a Trianon 100 digitális oktatóanyag megvalósításáért.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával. Az Év Felfedezettje a Szarvasi Agrár Zrt., a Cervinus keménysajt termékcsaládjáért.

 

A Kiírói Tanács tagjainak különdíjai

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. hagyományteremtő céllal különdíjat alapított az általa kiválasztott, tárgyévben díjazott pályázó részére. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó: TUDÁS, HATALOM Különdíj egy szellemi vagyon felmérés. A különdíjat Szőcs Andrea iparművész egyedi dísztárgya és Balázs Károly Grafikus művész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat dr. Siklós Kata, a cég szellemitulajdon-védelmi szakértője és Kiss Károlyné Ildikó a védjegy alapítója adja át elsőként az Andrea Kft.-nek.

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére - akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése - hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége. Az elismerés a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, valamint idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és neje adja át a Szarvasi Agrár Zrt.-nek.

A SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. Különdíja
A SZÁM-PONT Kft., különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak, mely egynapos tréning profi trénerrel, egy nap szoftverfejlesztés a díjazott által megjelölt témában. A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Csalló Andrea a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át a Balázs-Diák Kft.-nek.

 

Különböző szervezetek által felajánlott különdíjak

Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A Különdíjjal a HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., CÍVIS eredeti Debreceni Pároskolbász termékcsaládját jutalmazták. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület Különdíja
Az egyesület különdíját Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezet Snack paradicsomfélék termékcsaládja nyerte. Az egyesület különdíjként felajánlotta, hogy a díjazott egy évig térítésmentesen részt vehet az egyesület által szervezett szakmai napokon, amelyek a www.elelmiszervallalkozok.hu honlapról ismerhetők meg.  A Díjat díszokirat és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. által készített egyedi váza tanúsítja. A Díjat az egyesület elnökségi tagja, Lakatosné dr. Nemes Sarolta asszony adta át.

A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját. Idén az elismerést a Dent-Art-Technik Kft.:Dental Aerosol Exhaustor Elszívófej pályázatáért érdemelte ki. A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke Gláser Katona Zsuzsa adja át.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek, melyet az Aqua-Plastech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Házi mofetta (CO2 Doctor) érszűkületek prevenciós, illetve kúraszerű alkalmazására megnevezésű pályázata érdemelt ki. Az elismerést díszoklevél tanúsítja.  Az elismerést Horváth László Tibor úr, a magazin alapítója adja át.

A Tudományos Újságírók Klubja Különdíja
A közel 30 esztendeje működő szervezet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódóan különdíjat alapított a Gazdaság és Tudomány Díját, melyet olyan, általa kiválasztott nagydíjas vállalkozásnak ajánl fel, amelyik tárgyévben kiemelkedő tevékenységet folytatott a gazdaság, a tudomány és ismeretterjesztés világában. A Különdíjat a Saint-Gobain Hungary Kft. weberNEON termékcsaládja érdemelte ki.
A díjat Tóth Péterné, a Tudományos Újságírók Klubja elnöke adja át.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának ellenőrzése

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata csak érvényes védjegyhasználati szerződéssel lehetséges, melyet a védjegyoltalom jogosultjainak megbízottja a DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a díjazott védjegyhasználó köt. A védjegyhasználó pályázatok folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti.  A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!  A védjegyhasználónak joga van a védjegyhasználatot megszüntetni a védjegyhasználati szerződésben rögzített feltételekkel.
A védjegyhasználat megszűnésével a kitüntető címet sem lehet tovább használni.

A Kiírói Tanács és a védjegyoltalom jogosultjai jogosultak arra, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: A DIAMOND Szervezőiroda Bt., valamint az általa kijelölt szakértő. Az utóellenőrzés kötelező és minden védjegyhasználót érint a díjazás évétől függetlenül. Az utóellenőrzésről felülvizsgálati jelentés készül. Az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználó fizeti meg. Az utóellenőrzés költségeit minden díjazottra vonatkozóan külön-külön a védjegyhasználati szerződés rögzíti. Ezek a költségek a védjegyhasználati szerződés érvényességéig változatlanok.

A díjazott pályázatok utólagos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult bekér minden olyan egy évnél fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani.

Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az aktuális évi Pályázati Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza és olvasható a www.emin.hu honlapon. Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

 

A győztesek bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentes bemutatásra kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illetve letölthető jelentkezési lapja az interneten a www.emin.hu címen találhatók. A honlap folyamatos kommunikációs felületet biztosít a pályázat partnereinek fontos, közérdeklődésre számot tartó információik közlésére.

A pályázat kiírói Tanácsának tagjai és támogatói saját internetes felületükön megjelenést biztosítanak a díjazottaknak.

Pályázat alapítói és működtetői hiszik és vallják, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy egyértelmű pozitív üzenetével hathatós segítséget jelent a minőségi magyarországi és a Kárpát-régióban gyártott termékek és előállítóik gazdasági tevékenységében. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban hosszú évek óta nagyon fontos tényező, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát. Tanuljunk tőlük, higgyük, hogy egy védjegy lehet a siker kulcsa!

 

A 2020. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat működtetőinek és védjegyhasználóinak gyártás-filozófiája szerint a termék életében a magas minőség kiemelten fontos, büszkén vallják és hirdetik, hogy a minőség és szakértelem soha nem lehet megalkuvás kérdése.

A Pályázat kiírói
A pályázat a kiírók anyagi és szakmai összefogásával valósul meg.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit  is elősegíthetik.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. programjait elsősorban innovatív vállalkozások gazdasági pozíciójának javítása, segítése érdekében alakítja ki. Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer megvalósításával célja, hogy versenyképes termékeket kutasson fel, mutasson be, Magyarországon és a Kárpát régióban egyaránt.  Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági szervezeteket ismer el és díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Elhivatott közvetítője az energiatudatos környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt.
Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.

Hajnal Húskombinát Kft.
Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról - fiúra, fiúról - unokára száll a szakmai tudás és a végeredmény nap, mint nap kóstolható.  A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Hazai félsertést dolgoznak fel, változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája minőségcentrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják: „családunktól családod asztalára”.

Legrand Magyarország Zrt.
„100 éve itthon az otthonokban”
A Legrand Zrt. a hagyományos kapcsolók gyártásától elindulva ma már komplett rendszerek IoT eszközök és okos otthonok kivitelezésén keresztül jó példája az érték és minőség háziasításának. Hagyomány és innováció, melyeket a magyar tudás és munkaerő egyesít a hosszútávon fenntartható fejlődéshez.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára.
A cég kezdeti méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működése első évében valamivel kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártott, és adott el. Ez a szám azóta évről-évre folyamatosan növekszik. 2018-ban a festéktermelés meghaladta a 48 ezer tonnát, míg az árbevétel túllépte a 12 milliárd forintot.
A 2014-es év külföldön is növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6.5%-át, tette ki az export. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába is szállít festékeket a Poli-Farbe. A közel 280 embert foglalkoztató cég a 25 éves fennállása alatt több milliárd forintot fordított fejlesztésekre. Nemcsak Bócsán, hanem a környező településeken is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést. 2017-ben mérföldkő beruházást hajtott végre: a több mint egy milliárd forintból felépített, robottechnológiával és XXI. századi gyártósorral felszerelt új üzemegységük révén növekedni fog a magyar festékek versenyképessége világszerte. Az új kapacitásokra építve az exporttevékenységek növelése is megoldhatóvá válik.

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
A SZÁM-PONT Kft. közel 2 évtizedes felnőttképzési tapasztalatával van jelen a piacon. Megoldás centrikus szemléletük, a segíteni akarás hatja át minden projektjüket.
OKJ-s szakmai tanfolyamaik mellett, pályázaton elnyert ingyenes nyelvi és informatikai lakossági képzéseik a legnépszerűbbek országos szinten. Egyre több nagyvállalat választja őket képzéseik megvalósításához.
Évente 1800 elégedett hallgató, több száz megszerzett szakmai végzettség.
Több, mint 100 millió forint értékben elnyert pályázati támogatás, nyertes közbeszerzési eljárás.
Kiemelten fontos szerepet tulajdonítanak a szakmaiságnak, hitelességnek, ezért 9 fő szakmai vezető tanácsadóval dolgoznak együtt, akikkel azonnal reagálnak a változó piaci kihívásokra. Széles képzési tapasztalatukat felhasználva állnak az új kihívások elé.
Önmagukra elsősorban nem szervezetként, hanem családként tekintenek, munkahelyi és civil életben egyaránt támogatják egymást. Mindezt pozitív mosolygós légkörben teszik.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke:
Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, a hazai gazdaság helyzetét jól ismerő szakpolitikus. Alelnök úr közel három évtizedes politikai pályája alatt mindvégig következetesen képviselte a hazai ipar minőségi fejlesztésének ügyét. Hiszi, hogy a XXI. század globális gazdasági versenyében hazánk csak patrióta gazdaságpolitikát követve lehet sikeres.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat győztesei kitüntetéseinek átadója:
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, 1998. óta országgyűlési képviselő. Szívügye az agrárium, amelyben évtizedek óta dolgozik, de közéleti szerepvállalásának középpontjában is a mezőgazdaság áll. Vallja, hogy az ágazat XXI. századi sikerének kulcsa a minőség, a termelésben és feldolgozásban egyaránt, annak érdekében, hogy a családok asztalára kiváló minőségű, magyar élelmiszerek kerülhessenek.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai támogatója:

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én alakult meg. A hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése a 2014-ben kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott tudásbázissal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiemelt támogatója: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága
A 2010-es kormányváltást követően a magyar nemzet határokon átnyúló egyesítése kiemelt nemzetstratégiai feladattá vált, melynek napjainkra legfontosabb végrehajtója a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az állampolgárság kiterjesztésével a magyarság szimbolikus egyesítése megtörtént és ezzel megnyílt a lehetőség a Kárpát-medence gazdasági térségének újraintegrálására és felemelkedésére. A határon túli magyar területek támogatása 2010 óta megtöbbszöröződött, hazánk pedig beruházásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson a jövőben is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat külhoni támogatója:
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Az RMDSZ a Romániában élő magyarság érdekvédelmét és közképviseletét tűzte zászlajára 1989-es megalakulásakor. Az azóta eltelt évtizedek alatt a célok mit sem változtak. A nemzeti identitás megőrzésének támogatása és a szülőföldön való boldogulás elősegítése továbbra is a legfontosabb feladatokat jelentik, melyek megvalósítása elképzelhetetlen a gazdasági fenntarthatóság és az életszínvonal emelése nélkül. Az RMDSZ azt is felismerte, hogy a helyi termelők és vállalkozók számára az anyaország természetes exportpiacot jelent, ezért az utóbbi időkben egyre többet tesznek azért, hogy Erdély zamatát Magyarország is megízlelhesse.