Tartalomjegyzék

 

Előszó az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszerhez

Magyarországon jelenleg a legfontosabb szempont a világjárvány okozta sokkot követő gazdasági helyreállítás.

A járvány kitörését megelőzően a magyar gazdaság kiegyensúlyozottan és dinamikusan növekedett, ezt a felfelé ívelő időszakot törték derékba a pandémia hatásai, de az erős gazdasági alapok miatt hazánk jó eséllyel kezdi meg a kilábalást a válságból. Idén a gazdaságvédelem és a gazdaság újraindítása mellett még középpontban marad a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezés, az ország mind magasabb méretű átoltottságának megvalósítása. Viszont már érzékelhető, hogy amint feloldásra kerültek a korlátozások, a nemzetközi ellátási lánc is helyreállása után, a gazdaság teljesítménye azonnal élénk fellendülésbe kezdett.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat márciusi meghirdetésére még erősen rányomta a bélyegét a járványhelyzettel járó korlátozás, a védekezés, a bezárkózás. El kell fogadni, hogy a magyar gazdaság is látott már jobb napokat, a vírus okozta válság jelentősen megnövelte a kiadásokat, csökkentette a bevételeket, aminek egyik szomorú következménye volt a munkahelyek tömeges megszűnése is. A gazdaság újraindítása, viszont nem járt/ jár a munkaerő 100%-os visszaállásával.  Vannak azonban olyan vállalkozások is, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló cégekké formálódtak. Minden új helyzet magában hordozza a megújulás lehetőségét is.

Optimizmusra ad az is okot, hogy a Gazdaságvédelmi és a Gazdaság-újraindítási Akcióterv, valamint az eredményes oltási program következtében prognosztizálható, hogy a magyar gazdaság újra indulása gyorsabb, és dinamikusabb lesz szinte minden uniós tagállaménál.

A termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon elsődlegesen a kiváló minőség biztosítja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy is.  A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt, előnyt élvezhetnek, akik termékeiket-szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztethetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól. A védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának.  Közvetlen információval szolgálnak a fogyasztók számára az adott termékről – szolgáltatásról. A védjegyek kapcsolatot teremtenek a termék és annak előállítója, valamint a szolgáltatás és annak nyújtója között, komoly szerepük van a minőség jelzésében, fejlesztik a fogyasztói kultúrát, de vitathatatlan a reklám- illetve beruházás serkentő funkciójuk is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa kiemelt feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességéhez, a versenyképesség növeléséhez. Ezért működteti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszert, melynek keretében a pályázó győztes vállalkozások magas színvonalú termékeikkel és szolgáltatásaikkal a kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát és ezzel együtt a kitüntető címet is.

Az év elején még folytatódó rendkívüli körülmények hatása a benyújtott pályázatok számában érezhető, hiszen elmaradt a járvány előtti időszakhoz képest. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy a vállalkozások elfogadták, hogy talpon maradásuk alapvetése az előre menekülés.  A 2020. évhez képest nőtt a benyújtott pályázatok száma és színvonala, így a díjazottak száma közel 30%-kal emelkedett, sőt nagy örömünkre ismét díjazhattunk határon túli vállalkozást is.

Pozitívum, hogy a vállalkozások a nehézségek ellenére részt akarnak venni egy objektív megmérettetésen és a kiválók büszke táborához tartozni. A továbblépés lehetőségét abban látják, hogy kiválóságukat független bíráló szervezet is alátámassza, vagyis a tanúsított minőség igénye a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről is felmerül.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést.

A pályázati rendszer minden évben kiemel egy társadalmilag is fontos témakört, melyet hangsúlyoz.

 Idén a magyar konyha nemzetközi elismeréséért és az idegenforgalom fejlesztéséért rendkívül sokat tevő Gundel Károlytól származó, a verseny fontosságát hangsúlyozó mottó szellemében fogalmazták meg a saját maguk és a reménybeli pályázók előtt álló feladatokat, kihívásokat.

„A kiválóság nem önkéntes. A minőség nem Veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt.”

A pályázat kiírói és közreműködői szeretnének pozitív üzenetet, optimizmust és a jövőbe vetett hitet kifejezni, azzal, hogy éppen a koronavírus járvány következtében a legnagyobb veszteségeket elszenvedő ágazat egykori ikonikus alakjának gondolatával üzennek a pályázóknak és fogyasztóknak egyaránt.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőség tanúsító védjegyet takar. Használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton lehet jelentkezni.

A védjegyhasználat alatt viselője jogossá válik az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető cím viselésére.

 

A védjegyhasználat szükségessége

Thomas Glaser, az Európai Unió marketing ügyekért felelős biztosa 2004-ben, Magyarországon egy megbeszélésen azt hangsúlyozta, hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet egy termék életében.  Akkor ez a kijelentés úttörőnek számított. Eltelt több mint 15 esztendő, és egyre többen értik és érzik a védjegyek fontosságát, de még bőven van fejlődési lehetőség. Közismert mondás, hogy „jó bornak is kell cégér”. A védjegyek például ilyen cégérek. A hatalmas áru-kavalkádban különösen fontos és hasznos az értékekre felhívni a figyelmet.

A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban, sőt kreatív védelemként funkcionál.

 

A védjegy meghatározása

A védjegy a termékjelzők egyik fajtája, jogi oltalom, grafikailag ábrázolható megjelölés, amely az árut, vagy szolgáltatást megkülönbözteti mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt álló ábrás embléma. Magyarországon jelenleg az egyetlen nem szakma specifikus, a kiváló minőséget szimbolizáló elismerés. Használatára a gazdaság szinte egész területéről, nyilvános egy fordulós pályázattal lehet jelentkezni.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegy azon alkotások és alkotók elismerése, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel, és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

 

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, és a tanúsított minőség iránt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amelyik valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas gazdasági sikerek megvalósítására, mert Széchenyi István óta, mint tudjuk: A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy két civil személy tulajdona. A Pályázat működtetői, kiírói is civil szervezetek. Megvalósulása az állam és a civil vállalkozások együttműködésének kiemelkedő példája.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak - a DIAMOND Szervezőiroda Bt-nek, az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft-nek, a Hajnal Húskombinát Kft-nek, a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.-nek, és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.-nek - az anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. A Kiírók legfőbb döntéshozó testülete a Kiírók Tanácsa, kizárólagos joga a díjak, különdíjak odaítélése, külső szervezetek által felajánlott elismerések engedélyezése.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakami támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével bővült a lehetősége azok megmérettetésének és elismerésének, akik a kiválók között a legkiemelkedőbbek akarnak lenni. Egyre fontosabb szerep jut azoknak a megkülönböztető jelzéseknek, védjegyeknek, amelyek kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. Egy ország gazdasági erejét talán a leghatékonyabban mutatja, ha minél több minősített, tanúsított termékkel rendelkezik. Egy minőségtanúsító pályázati rendszer, mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszere hidat teremt a különböző gazdasági ágazatok között, egyben ráirányítja a figyelmet az elhívatott szakemberek áldozatos munkájára, amely során különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, ugyanakkor modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nemzetközileg is elfogadhatóan, egyértelműen utal használójának kiemelkedő színvonalára. A pályázat díjazottjai olyan példa értékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság jó hírének öregbítéséhez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat minden év márciusban, nyilvánosan kerül meghirdetésre. Sajnos idén ez az esemény a kialakult járvány-helyzet miatt elmaradt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között történik az Országház Felsőházi termében, idén a járványügyi intézkedések könnyítésének függvényében.

 A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdasági diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban. Eszközrendszerével járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.

 

Pályázati lehetőségek - főcsoportok

 1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
 2. Járművek
 3. Ruházati termékek és kiegészítők
 4. Kozmetikai termékek
 5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
 6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
 7. Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
 8. Megvalósult létesítmények
 9. Építőipari szolgáltatások
 10. Infrastrukturális beruházások
 11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
 12. Sporteszközök, felszerelések
 13. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
 14. Játékok
 15. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
 16. Informatikai programok, rendszerek
 17. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
 18. Állateledelek, takarmányok
 19. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
 20. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
 21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
 22. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
 23. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
 24. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
 25. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
 26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
 27. Világítás, világítás technika
 28. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
 29. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
 30. Kulturális-, szakmai- rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
 31. Díszműáruk
 32. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
 33. Órák, ékszerek, divatékszerek
 34. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
 35. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
 36. Webshop szolgáltatások
 37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
 38. Egyéb szolgáltatások
 39. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági szakmai újdonságok, újítások
 40. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben,
 41. Elektronikai termékek

 

A Pályázatra jelentkezés feltételei

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.

Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 15 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk.)

A pályázatot az évi aktuális Pályázati Felhívásban szereplő iránymutatás szerinti dokumentumokkal kell benyújtani magyar nyelven papíralapon egy példányban és elektronikus formában egy példányban.

 

 A pályázati dokumentumok felsorolása:

 1. Pályázati Jelentkezési Lap

Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!

Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!

 1. Nyilatkozatok

Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie!  Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét vissza kell egyes szám első személyben másolni!

 1. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
 2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
 3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt (beleértve a munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzéseket is).
 4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó – termékei, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban - állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e.
 5. Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a szakmájára vonatkozó munkavédelmi, munkabiztonsági előírásokat és szabályokat betartja.
 6. Nyilatkozat, arról, hogy a vállalkozás a hatályos tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.
 7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás) harmadik személy szerzői-, adatvédelmi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
 8. Költség arány vállalási nyilatkozat. Közös pályázat esetében a pályázóknak külön-külön nyilatkozniuk kell a költségek viseléséről. (Pl.: a pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költséget 50-50%-os arányban viselik. Abban az esetben, ha csak az egyik pályázó viseli 100%-ban a költségeket, a költségek alól mentesülő pályázónak oly módon kell nyilatkoznia, hogy a nevesített pályázók közös megegyezése alapján mentesül a költségviseléstől.)
 9. Gyártói nyilatkozat

Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.

 1. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.

A pályázat eljárási díja 180.000,-Ft + 27% (azaz 48.600,-Ft) áfa, összesen: bruttó 228.600,-Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.

Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében összesen 180.000,-Ft / pályázat.

A pályázat titkársági és szervezési feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Pályázati Titkárság látja el.

Az eljárási díjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt., OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11717009-22467980 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246 7980 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB

A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.

A pályázati eljárási díj megfizetéséről a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a pályázatot működtető DIAMOND Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az alábbiak szerint megküldött adatok és az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 5-ig.

A számla kiállításához és megküldéséhez a pályázati eljárási díj megfizetésével egyidőben az alábbiakat kell megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre:

 • pályázó pontos neve, pontos számlázási címe irányítószámmal, adószáma/közösségi adószáma;
 • pályázó pontos postacíme irányítószámmal;
 • a benyújtásra kerülő pályázat pontos megnevezése (amely a pályázati adatlapon is szerepelni fog);
 • pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • pályázati eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati eljárási díjat áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180.000,-Ft eljárási díj fizetendő, tekintve, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik. (Amennyiben tévesen az áfa összegével növelten történik a pályázati díj megfizetése, az áfa összege visszatérítésre kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerülhet.)

Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228.600,-Ft eljárási díj fizetendő.

 1. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben.

Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.

 1. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.

Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.

 1. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.

A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).

 1. A Fogyasztóvédelmi- és egyéb jogszabályi megfelelést igazoló dokumentumok.

 (A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.)

A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye nélkül – a 2. sz. Melléklet tartalmazza.

 1. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.

A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során (vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása pl.: hulladékkezelés).

 1. Minden termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentum

(például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.

 1. Szellemi tulajdon védelmét igazoló okirat/ok másolata.

Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.

 1. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).

(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.

 1. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon elnyert elismerések másolatai.

Magyarországon vagy külföldön elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért helyezések).

 1. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.

Nyomtatott formában

A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni! Ezek lehetnek fotók, prospektusok, kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.

Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive)

FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő! A képeket az alábbiak szerint kérjük csatolni!

Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó; elektronikus termékeknél, pl. szoftverek esetében képernyőfotók, működést bemutató videók.

A képeket és videókat egy külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni.

Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP – legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is. Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.

Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek Word-, vagy PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!

A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fentebb jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázat vizsgálatánál negatív értékelést kap.

 1. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a fenti sorrendhez.

 

A Pályázatok elbírálása

A zsűri, az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.

A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:

a pályázott termékek forgalomba hozatali jogszabályi megfelelőségét; a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét; a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét; az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket; a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt; a szakértők állásfoglalását; a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit; minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP); a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;  korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét; a fogyasztónak kínált önként vállalt további előnyöket;  a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét, és hitelességét; lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;  kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat; munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.

A Pályázatok értékelése öt fordulóban, rosta jelleggel történik. Ez azt jelenti, hogy minden fordulónál egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, meghatározott határidővel. Amennyiben ez nem történik meg, időben és 100%-ig maradéktalan javítással, ezek a pályázatok nem jutnak tovább a következő zsűrifordulóra. A végső zsűriforduló után születik meg a döntés a védjegyhasználatokról. A zsűri a pályázatok vizsgálatait   ismételt vizsgálatokkal is ellenőrzi. Ezzel egyidőben a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs felületeket is kontrollálja, de szúrópróba (sorsolás) alapján próba vásárlásokat is eszközölnek.

A szigorú követelmények és értékelés miatt az Érték és Minőség Nagydíj nem egyszerű a megfelelés, tehát sosem lesz tömegelismerés, így a védjegy használói egy elit klub tagjaivá válnak.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a védjegyhasználat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A védjegyhasználat a díjazás évében ingyenes, további viselése viszont csak a szakértői ellenőrzés után, annak pozitív állásfoglalása alapján és már díjkötelesen lehetséges. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas
dr. Szőcs Andrea iparművész, egyetemi docens által tervezett és Tormay Kata iparművésszel kivitelezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

A védjegy elnevezése angolul: Value & Quality Award

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát 2021-ben elnyertek:

 • AGM Beton Zrt. Nagy szűrőfelületű, épített szűrős, galériás vízbeszerzési technológia fejlesztése
 • Andrea Kft. Többméretes baba és gyermekruhák
 • Balázs-Diák Kft. „Ügyesedni – Lépésről lépésre a programozás felé”
 • BIO-FUNGI Kft. ChefGomba Gourmet termékcsalád
 • Bükki Gyógynövény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gyógynövényes párna termékcsalád
 • CO-OP Hungary Zrt. COOP Jót jó áron 1 literes dobozos kiszerelésű 2.8% ESL tej
 • CO-OP Hungary Zrt. COOP Jót jó áron rúdáru kiszerelésű COOP Olasz és COOP Zala felvágott
 • CSOMIÉP Kft. Nagyvasúti előre gyártott makro szintetikus szállal erősített nagypaneles síncsatornás útátjáró rendszer
 • Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezete Party-mix zöldségválogatás termékcsalád
 • Dolcetta Kft. 400g-os Linzer sütemények több ízben
 • Edelholz Faipari Kft./Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Tömör tölgy feldolgozott faipari termékek
 • Eredeti Ziegler Ostya Kft Ziegler Sajtos Tallér termékcsalád 165 g-os csomagolásban
 • F&R Partner Kft. Pantastico! toast szeletek termékcsalád
 • FÁN GROUP Kft. Lotti túró 250 g-os és 450 g-os
 • Fiwi-Hűt Kft. Vadkonyha Prémium termékcsalád
 • Gyulahús Kft. Gyulai Medvehagymás Sertésmájas
 • Hisztéria Kávézó Kft. Curiositas- Kíváncsiság Magyarország tortája 2020.
 • Holi-Medic Kft./Szanté Bt. Az integratív belgyógyászat helye és szerepe a XXI. századi modern gyógyításban
 • Honey Hill Kft. HoneyHill Propoliszos krém visszeres lábra (250ml.)
 • Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. BOOSTER arcápoló termékcsalád
 • Illés Csók és Társa Kft. Műanyag porszívóra csatlakoztatható orrszívó család
 • Jó Hentes Kft./ Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Hamburger húspogácsa kézműves termékcsalád
 • KRL Kontrol Kft. Villamos hálózatok energiaminőségi vizsgálata
 • Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. KvártélyházNyár – A 15.Évad.
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Doussy környezetkímélő öblítő termékcsalád
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Kovászos cipó
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Optisana izotóniás ital L-karitinnel
 • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Hazánk Kincsei Zselici Tejtermék család
 • MARKETINGSHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Márti Prémium cseppek: B12 vitamin, Króm oldat Natics Laboratories Kft.
 • NATICS LA NUIT 0.05% Retinal + C-vitamin szérum
 • Natural Immune Control System Zrt. Medium-term Product termékcsalád
 • Natural Immune Control System Zrt. One Year Product kapszulás termékcsalád One Year Product D-vitamin 4000 NE + Kalcium + K2 + B9 +B 12 + inulin + élőflóra étrend kiegészítő
 • NaturComfort Kft. Magyar Családi Balzsam Eszencia izomápoló krém
 • NASTE BAU Kft. Tájépítés a parképítés önjáró kertészeti robotokkal a humánerőforrás kiegészítése és pótlása érdekében
 • ORIENTAL HERBS Kft. Dr. Chen Patika Gyógynövényes készítmények
 • Panyolai Szilvórium Zrt. Panyolai Silvorius gyógynövénylikőr
 • Perfect Play Kft. Alpha Man emelt D3 vitaminnal növényi kivonatokat, vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula férfiak részére
 • Pityóka Gyár SRL Csíki Csipsz termékcsalád
 • Sole-Mizo Zrt. Mizo Túró Rudi termékcsalád
 • Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ Analitikai Laboratóriuma A Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ Analitikai Laboratóriumának szolgáltatásai
 • YAMUNA Kft. Bőrfeszesítő arcápoló termékcsalád

 

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eseményeit mindig széles média-érdeklődés kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik legfontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre és szolgáltatásokra. Arra, hogy ne az ár legyen a meghatározó, hanem az ár-érték arány, hiszen lényeges, hogy ne kidobott pénz legyen a vásárlások ellenértéke. Ebben a média közreműködése és segítsége elengedhetetlen, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertsége és sikeressége a média nélkül nem valósulhatna meg, hiszen nem elég látni, látszani is kell! Köszönetül a pályázat Kiírói Tanácsa létrehozta Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat, melyet annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának ítél oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A díjazás tényét saját kommunikációjában használhatja. Ez évi díjazottjaink: a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztősége, a Kossuth Rádió aktuális műsorainak szerkesztősége, az ORIGO gazdasági szerkesztősége, a METROPOL szerkesztősége.

A Nívódíjat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett elismerő oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas dr. Szőcs Andrea iparművész, egyetemi docens által tervezett és Tormay Kata iparművésszel kivitelezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére.

 

2021-ben az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjait Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a pályázatfővédnöke, vagy képviselője adja át.

A Nívódíjakat és Különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas dr. Szőcs Andrea iparművész, egyetemi docens által tervezett és Tormay Kata iparművésszel kivitelezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.  

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj

Az elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét, melyet idén a Panyolai Szilvórium Zrt. érdemelt ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. Az idei nívódíjas a Natics Laboratories Kft.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj a környezet védelméért, a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzéséért, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításáért. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A Nívódíjjal az Edelholz Faipari Kft. és a Szalai Fafeldolgozó és kereskedelmi Kft. közös: Tömör tölgy feldolgozott faipari termékei pályázata lett jutalmazva.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj

A különdíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott magas szintű pályázat érdemelheti ki, melyet idén a NASTE BAU Kft.: Tájépítés és parképítés önjáró kertészeti robotokkal a humánerőforrás kiegészítése és pótlása érdekében elnevezésű pályázatával érdemelt ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje Díjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával. Idei díjazottunk a Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ Analitikai Laboratóriuma az ember jobb közérzetét és egészségét segítő szolgáltatásaiért.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíj

A Különdíjat az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a díjazott pályázónak, aki pályázatában példa értékűen mutatja be, hogy miként kötődik saját szülőföldjéhez, munkát és munkahelyet teremtve, tevékenyen részt vesz annak fejlesztésében és felvirágoztatásában a helyi sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Az elismerés a Bükki Gyógynövény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t és az erdélyi Pityóka Gyár SRL-t illette meg.

 

Külhoni vállalkozások elismerése

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának fontos – a kormány programjával azonosulva, – a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

Fenti célok erősítése érdekében megalapította a Kárpát Hazáért Nívódíjat. A Kiírók Tanácsa a díjak odaítéléséről ajánlások alapján dönt.

A Nívódíjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett elismerő oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas dr. Szőcs Andrea iparművész, egyetemi docens által tervezett és Tormay Kata iparművésszel kivitelezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.  

Az elismerést Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke adja át.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj

Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.

A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt. Az ez évi elismerést Bartha Márton úr az erdélyi mezőpaniti Therézia Prodcom Kft. alapító vezérigazgatója kapta.

 

A Kiírói Tanács tagjainak különdíjai

 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. hagyományteremtő céllal különdíjat alapított az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó: A TUDÁS HATALOM Különdíj egy szellemi vagyon felmérés.

A különdíjat dr. Szőcs Andrea egyetemi docens, Ferenczy Noémi díjas kortás iparművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat dr. Siklós Kata, a cég szellemitulajdon-védelmi szakértője és Kiss Károlyné Ildikó a védjegy alapítója adja át.

 Az idei elismerés a BIO-FUNGI Kft-illette meg.

 

 Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja

A cég által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést vagy egy gyártott termék teljeskörű műszaki vizsgálatát.

A különdíjat Dr. Szőcs Andrea egyetemi docens, Ferenczy Noémi díjas iparművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja.

Az elismerést Bálint Ágnes asszony az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

A különdíjat a KRL Kontrol Kft. érdemelte ki.

 

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja

A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére – akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése – hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége. Az elismerés a védjegyhasználatot nyert termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi.

Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, valamint Hajnal László cégtulajdonos adja át.

Idén az elismerés a Pityóka Gyár SRL-t illette meg.

 

A LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja

Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.

A különdíjat a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.

Az idei díjazottak az Ededelholz Faipari Kft. és a Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.

 

A SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. Különdíja

A SZÁM-PONT Kft., különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak: átfogó HR és munkavédelmi auditot készítünk a hozzá tartozó dokumentáció elkészítésével.  Értéke 500.000.  Ft. A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja. Az elismerést Csalló Andrea a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft-nek.

 

Különböző szervezetek által felajánlott különdíjak

 

Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja

A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába.

A különdíjat Galambos Attila, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ

Az elismerést az energia, energetika, elektronika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó érdemelheti ki. A különdíj a 120 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 112 esztendős Elektrotechnika című folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása.

A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné Marketing és Kommunikációs referens ad át.

Az idei elismerést a KRL Kontroll Kft.érdemelte ki.

 

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést díszoklevél jelképezi.

A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át.

 

A Transilvanum Alapítvány Különdíja

A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2022. év elején rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – Transilvanum Gálán.

Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.

 

A Trade magazin kommunikációs felajánlása

  A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert, amit felhasználhat valamilyen Trade magazinban való megjelenésre.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete

A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!

A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná válik a védjegyhasználatra, vagy negatív bejelentés érkezik a pályázott termékkel szolgáltatással kapcsolatban. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására.

Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

 

A védjegyhasználati jog megszűnése

 A védjegyhasználati szerződés megszűnésével a védjegyhasználati jog is megszűnik.

 A szerződés a védjegyhasználó részéről hatvan (60) napos felmondási idő betartása mellett felmondható indokolás nélkül a védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31-e. Ha a felmondás legkésőbb június 30-ig nem érkezik meg a jogosulthoz, a védjegyhasználó köteles megfizetni a teljes védjegyhasználati díjat. A védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkársága H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel lehetséges.

 A védjegyhasználati szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.

A szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:

Ha a védjegyhasználó

– a szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;

– a védjegyhasználati szerződés alapján fizetendő díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;

– a védjegyhasználó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.

 

A győztesek bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentes bemutatásra kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illetve letölthető jelentkezési lapja az interneten a www.emin.hu címen találhatók. A honlap folyamatos kommunikációs felületet biztosít a pályázat partnereinek fontos, közérdeklődésre számot tartó információik közlésére.

A pályázat kiírói Tanácsának tagjai és támogatói saját internetes felületükön megjelenést biztosítanak a díjazottaknak.

 Pályázat alapítói és működtetői hiszik és vallják, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy egyértelmű pozitív üzenetével hathatós segítséget jelent a minőségi magyarországi és a Kárpát-régióban gyártott termékek és előállítóik gazdasági tevékenységében. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban hosszú évek óta nagyon fontos tényező, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

 

A 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat működtetőinek és védjegyhasználóinak gyártás-filozófiája szerint a termék életében a magas minőség kiemelten fontos, büszkén vallják és hirdetik, hogy a minőség és szakértelem soha nem lehet megalkuvás kérdése.

A Pályázat kiírói

A pályázat a kiírók anyagi és szakmai összefogásával valósul meg.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit is elősegíthetik

 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt.

A DIAMOND Szervezőiroda fő tevékenysége az alkotó elme által létrehozott kiemelkedő értékek felkutatása, értékelése, melyet elsősorban az innovatív vállalkozások piaci pozíciójának segítése érdekében végez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer működtetésével versenyképes termékeket/szolgáltatásokat mutat be, Magyarországon és a Kárpát-régióban egyaránt.  Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági-, kulturális szervezeteket díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan jóval az átlag felett, kiemelkedő színvonalon dolgoznak.

Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása érdekében.

Partnereinek folyamatos díjmentes kommunikációs felületet biztosít a www.emin.hu honlapon.

 

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Küldetésünk biztonságosabb hellyé tenni a világot!

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Egy több évtizedes múltra visszatekintő vizsgáló és tanúsító cég. Mint a Béres Gyógyszergyár Zrt. vállalatcsoport legifjabb tagja, széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.

Az ExVA olyan akkreditált tanúsító szervezet melynek tanúsítványai nem csak hazánkban de Európában és globálisan is elismertek. A termék vizsgálat és tanúsítás, jogilag szabályozott területen kimagasló színvonalon, az ügyfél igényeit szem előtt tartva zajlik.

A jól felszerelt laboratóriumának és elismert szakértőinek köszönhetően minden kiadott tanúsítást gyors, hatékony és precíz vizsgálattal tudja alátámasztani. Laboratóriumában több mint 150 féle vizsgálatot végeznek.

Egyedi vizsgálóberendezéseket is gyárt, melyeket főleg a külföldi piacnak kínál - ebben világszinten unikális. Ezek a vizsgálóberendezések lehetővé teszik, hogy a felhasználó már a tervezési fázisban kiszűrje a felmerülő hibát, erre szolgál a gyújtószikravizsgáló berendezés, a precíziós digitális gázkeverők, a minimális résvastagság vizsgálóberendezés és más egyedi ExVA által tervezett vizsgálóberendezés.

Az évek során az ExVA bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mint a hazai, mint a külföldi piacon egyaránt. Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft-t, mert ahol mások a problémát látják az ExVA a megoldást.

 

Hajnal Húskombinát Kft.

 Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról - fiúra, fiúról - unokára száll a szakmai tudás és a végeredmény nap, mint nap kóstolható.  A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Hazai félsertést dolgoznak fel, változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája minőség centrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják: „családunktól családod asztalára”.

 

LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.

Innovatív Technológia és megbízható minőség: Legrand

A Legrand Zrt. jogelődjei itthon Magyarországon 100 éve foglalatok, kapcsolók gyártásába kezdtek. Mára – lassan 30 éve a Legrand Csoport tagjaként – az életünk minőségét jobbító megoldásokat kínál szinte bármilyen épülettípusra, legyen az a nagy teljesítményű energia elosztó rendszer, okos otthon, vagy akár datacenter infrastruktúra. Kiváló példája a folyamatos fejlesztésnek és megújulásnak. A Legrand alapelvei közül a legfontosabb a fenntartható működés, a magas minőség iránti elkötelezettség, és a kreatív, innovatív fejlesztések a vevői igények kielégítése céljából.

Károlyi László a Legrand Zrt. vezérigazgatója magáénak érzi Saint-Exupery szavait: „A jövőt nem megálmodni kell, hanem tenni érte, hogy megtörténjen.”

 

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.2021-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a SZÁM-PONT Kft. Tevékenységük az ország teljes területére kiterjed, megoldáscentrikus szemléletük, a segíteni akarás hatja át minden projektjüket a humánerőforrás-fejlesztés széles területén: legyen szó felnőttképzésről, munkaerőpiaci szolgáltatásról vagy pályázatírás-pályázati tanácsadásról.

A Társaság nagy hangsúlyt helyez az oktatási tevékenységére, a felnőttképzés változásai közepette is tevékenységünk fókusza, hogy a képzésen résztvevők időtálló, a munkában és az élet minden területén használható tudást kapjanak. Szakmai tanfolyamaik mellett tréningjeik és készségfejlesztő képzéseik egyaránt népszerűek lakossági és céges célcsoport körében.

Kiemelten fontos szerepet tulajdonítanak a szakmai hitelességnek, ezért 9 fős szakmai vezető tanácsadóval dolgoznak együtt, akikkel azonnal reagálnak a változó piaci kihívásokra. Széles képzési tapasztalatukat felhasználva állnak az új kihívások elé.

Önmagukra elsősorban nem szervezetként, hanem családként tekintenek, munkahelyi és civil életben egyaránt támogatják egymást. Mindezt pozitív mosolygós légkörben teszik.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke:

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, a hazai gazdaság helyzetét jól ismerő szakpolitikus. Alelnök úr közel három évtizedes politikai pályája alatt mindvégig következetesen képviselte a hazai ipar minőségi fejlesztésének ügyét. Hiszi, hogy a XXI. század globális gazdasági versenyében hazánk csak patrióta gazdaságpolitikát követve lehet sikeres.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai támogatója az Agrárminisztérium, a védjegyhasználati okleveleket és trófeákat Farkas Sándor úr az Agrárminisztérium miniszter-helyettese adja át.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, 1998. óta országgyűlési képviselő. Szívügye az agrárium, amelyben évtizedek óta dolgozik, de közéleti szerepvállalásának középpontjában is a mezőgazdaság áll. Vallja, hogy az ágazat XXI. századi sikerének kulcsa a minőség, a termelésben és feldolgozásban egyaránt, annak érdekében, hogy a családok asztalára kiváló minőségű, magyar élelmiszerek kerülhessenek.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai partnere:

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én alakult meg. A hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése a 2014-ben kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott tudásbázissal.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiemelt támogatója: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága

A 2010-es kormányváltást követően a magyar nemzet határokon átnyúló egyesítése kiemelt nemzetstratégiai feladattá vált, melynek napjainkra legfontosabb végrehajtója a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az állampolgárság kiterjesztésével a magyarság szimbolikus egyesítése megtörtént és ezzel megnyílt a lehetőség a Kárpát-medence gazdasági térségének újra integrálására és felemelkedésére. A határon túli magyar területek támogatása 2010 óta megtöbbszöröződött, hazánk pedig beruházásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson a jövőben is.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy feltüntetése, pozitív üzenet és mint olyan: kulcs a sikerhez!