Mottó:
„Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni!”
/Deák Ferenc/

Gazdasági helyzet 2023. év második felében Magyarországon

A tartós, a kihívásokkal teli globális környezet ellenére a mértékadó előrejelzések szerint a vártnál gyorsabban javulnak a gazdasági kilátások Magyarországon az év második felében. Példaként emelhető ki, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) egy friss jelentésében javította a magyar gazdaságra adott előrejelzéseit. 2023. egészére 0,4 százalékos, 2024-re 3,5 százalékos reálnövekedést valószínűsít már, miközben korábban, az idei bővülésére szóló becslését 0,6 százalékponttal, a jövő évi növekedési prognózist egy teljes százalékponttal javította. Megállapította, hogy jóllehet az európai uniós folyósítások - főleg az ellenállóképesség javítására szolgáló európai uniós pénzügyi támogatások – még nem érkeztek meg, azokat a közvetlen tőkebefektetések képesek legalább részben pótolni.

Örömteli hír az is, hogy az infláció tetőzésén néhány hónapja túl vagyunk. Az alacsonyabb nyersanyagárak, a forint erősödése és a gyenge fogyasztói kereslet miatt az inflációs nyomás fokozatosan enyhül, így reális cél, hogy az év utolsó hónapjában már egy számjegyűre mérséklődjön a fogyasztói árak emelkedése. Ez a folyamat 2024-ben várhatóan tovább folytatódik és az infláció 5 százalék körüli értékre csökken majd.
A magas infláció az év első felében a reálbérek csökkenéséhez vezetett, ugyanakkor az Európai Bizottság késő tavaszi előrejelzése szerint – a fogyasztói árindex csökkenésével párhuzamosan – 2023 őszétől várhatóan ismét emelkedni fognak Hazánkban.

2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése következtében drasztikusan megnövekedett energiaárak emelkedésének kompenzálásaként több vállalkozás létszámstop elrendelésére kényszerült, így a munkanélküliségi ráta tavaly június óta emelkedő pályára került, 3,2 százalékról 4 százalékra kúszott. A márciusi stagnálást követően áprilisban 3,9 százalékra csökkent. Ennek megfelelően éves átlagban várhatóan 4 százalék alatt marad a munkanélküliség, miközben a foglalkoztatási ráta megközelíti a 75 százalékot. Mindkét adatról elmondható, hogy az Európai Uniós átlagot felülmúlja.

A folyamatokat összegezve elmondható, hogy a magyar gazdaság válságállósága reményt ad arra – miként az Európai Bizottság is megfogalmazta – hogy 2024-ben már ismét az egyik legmagasabb gazdasági növekedést mutathassuk fel az Európai Unióban.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alakulása

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem veszített presztízséből a kialakult gazdasági nehézségek ellenére. A tavaly februárban kirobbant és azóta is tomboló orosz-ukrán háború következtében kialakult felvásárlási láz és az ebből következő áruhiány, a magas energia árak, az üzemanyagválság, mind-mind nehézségeket támasztottak és befolyásolták a gazdasági életet a vállalkozások és a fogyasztók szempontjából egyaránt. Ennek ellenére egyre többen gondolják úgy, most van igazán szükség a megbízható minőség tanúsítására és a minőség tanúsító védjegyek feltüntetésére, hiszen az átmeneti szakaszos áruhiány teret adhat az ügyeskedőknek és a kóklereknek.

Hisszük és valljuk, hogy szükség van az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyre, amely jól érzékelhetően a kiemelkedőségekre hívja fel a figyelmet. Egy ilyen megkülönböztetés többféle üzenetet is hordoz, egyrészt minősíti a használóját, kiemeli a többi hasonló gyártó közül, másrészt egyértelmű pozitív – akár vásárlásra sarkalló – inspirációt is ad a fogyasztóknak, ezért viselőjének gazdasági hasznot is eredményezhet. A kiemelkedő minőség elismerésének és megismerésének is a leghatékonyabb eszköze az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer.

A díjazottak jól példázzák a tudásban és ötletekben egyaránt gazdag magyar alkotóerőt. Optimizmusra ad okot, hogy a vállalkozásoknak is fontos, hogy kiválóságukat a termékeiken viselt minőségtanúsító emblémával jelezzék, amely egyben egy megmérettetésen való diadalt is jelent.

Sajnos az elmúlt esztendők nehézségei a ÉMIN védjegyhasználók sorait is csökkentették, de még így is közel 200 partnerünk több, mint 1000 terméket/termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet.
Meggyőződésünk, hogy egy ország gazdasági erejét is jobban hangsúlyozza, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható pl. az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol a kiváló minőség mellett különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra.

Ez évi tapasztalatunk, hogy a hosszú távra tervező vállalkozások a nehézségek megoldásán kívül mindent megtesznek, hogy versenyelőnyre tegyenek szert. Többek között ezért is vesznek részt objektív megmérettetéseken, hiszen a kiválók büszke táborához akarnak tartozni. A továbblépés lehetőségét látják abban, ha kiválóságukat egy független bíráló szervezet támasztja alá. A tanúsított minőség igénye egyértelműen felmerül a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről. Elmondható, hogy olyan minőségi megmérettetésre – mint amilyen az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, valamint a hozzá kapcsolódó tanúsító védjegy – szükség van a gazdasági életben!

A gazdasági problémák erősödése, a fokozódó alapanyag hiány, a mezőgazdaságra ható kellemetlen időjárás, a rendszertelenül sokszor nagy mennyiségben hulló csapadék, a sokáig tartó hűvösebb időjárás és valamennyi egyéb nehezítő tényező megléte, az értékelendő pályázatokon nem látszott, a pályázati színvonal határozottan emelkedett. Ez a tendencia érezhető volt a többi nem mezőgazdasághoz kötődő pályázatnál is. Legnagyobb örömünkre idei díjazottjaink között ismét köszönthettünk határon túli, erdélyi vállalkozást is.

A szigorú öt fordulós értékelés eredményeként 2023-ban 40 pályázó 47 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ami az előző évhez képest 18%-os emelkedést jelent.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és Tanúsító Védjegy helye, szerepe

Meggyőződésünk, hogy a termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon legjobban a kiváló minőség biztosítja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy. A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt, mert azok, akik termékeiket, szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól előnyhöz juthatnak. A minőség tanúsító védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Közvetlen információval szolgálnak az adott termékről, szolgáltatásról. A védjegyek kapcsolatot teremtenek a különböző termékek és előállítóik, a különböző szolgáltatások és szolgáltatók között, figyelem felhívó szerepük van, sőt hozzájárulnak a fogyasztói kultúra fejlesztéséhez, de jelentős a reklám, illetve a beruházás serkentő funkciójuk is.

Hazánkban a védjegyekkel történő minőségtanúsítás több, mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – a megváltozott gazdasági körülményeket figyelembe véve – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy. A Pályázat Kiírói Tanácsa mindig is kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy hozzájáruljon a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacképességéhez, a versenyképesség növeléséhez. Ezért működteti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszert is, melynek keretében a pályázó győztes vállalkozások magas színvonalú termékeikkel és szolgáltatásaikkal kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát és ezzel együtt a kitüntető címet is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőségtanúsító védjegyet takar. Használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton lehet jelentkezni. A védjegyhasználat viselője jogosulttá válik az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím viselésére.

 

A védjegyhasználat szükségessége

Thomas Glaser, az Európai Unió marketing ügyekért felelős biztosa 2004-ben Magyarországon egy megbeszélésen azt hangsúlyozta, hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet egy termék életében. Akkor ez a kijelentés újszerűen hangzott, de az elmúlt időszakban egyre többen értik és érzik a védjegyek fontosságát, persze még bőven van fejlődési lehetőség. Közismert mondás, hogy „A jó bornak is kell cégér”. A védjegyek például ilyen cégérek. Az áruk sokaságában különösen fontos és hasznos az értékekre felhívni a figyelmet. A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon segít az eligazodásban, de védelmet nyújt a különböző csalások, hamisítások ellen is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához, mellyel aktívan járul hozzá az ország gazdasági sikereihez.

 

A védjegy meghatározása

A védjegy a termékjelzők egyik fajtája; jogi oltalom, grafikusan ábrázolható megjelölés, amely az árut, vagy szolgáltatást megkülönbözteti mások áruitól, szolgáltatásaitól. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt álló ábrás embléma. Magyarországon jelenleg az egyetlen nem szakma-specifikus, kiváló minőséget szimbolizáló terméket, szolgáltatást minősítő elismerés. Használatára a gazdaság szinte egész területéről, nyilvános egy fordulós pályázattal lehet jelentkezni Magyarországról és a Kárpát-régió területeiről. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy azon alkotások és alkotók elismerése, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

 

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek és az objektív ellenőrzéssel tanúsított minőség iránt!

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amelyik valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas a gazdasági sikerek megvalósítására. Széchenyi István óta tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy két civil személy tulajdona. A Pályázat működtetői, kiírói is civil szervezetek. Szakmai támogatói állami szervezetek. A pályázat megvalósulása az állami és a civil szervezetek együttműködésének kiemelkedő példája.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a kiíróinak – a DIAMOND Szervezőiroda Bt.-nek, az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.-nek, a Hajnal Húskombinát Kft.-nek, a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.-nek, a Saint-Gobain Hungary Kft-nek, és a SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.-nek – anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. A kiírók legfőbb döntéshozó testülete a Kiírók Tanácsa, kizárólagos joga a védjegyhasználatok, a különdíjak odaítélése, a külső szervezetek által felajánlott elismerések engedélyezése.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj használatának elnyerése nyilvános egy fordulós pályázat benyújtásával lehetséges, mely minden év márciusában, nyilvánosan kerül meghirdetésre.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között történik az Országház felsőházi üléstermében. A meghívott vendégek között helyet foglalnak gazdasági vezetők és a gazdasági diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

 • Elismerje a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
 • Segítse elő hazai és nemzetközi piacon is versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
 • Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, hazai kereskedelmi és export-tevékenységének fejlesztéséhez.
 • Egyértelmű segítséget nyújtson a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
 • Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
 • Szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
 • Irányítsa rá a figyelmet a vállalkozások szellemitulajdon védelmének fontosságára és értékességére.

 

Pályázati lehetőségek – főcsoportok

 1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
 2. Járművek
 3. Ruházati termékek és kiegészítők
 4. Kozmetikai termékek
 5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
 6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
 7. Kültéri bútorok, berendezések
 8. Energiahatékony építési termékek
 9. Megvalósult létesítmények
 10. Építőipari szolgáltatások
 11. Infrastrukturális beruházások
 12. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
 13. Sporteszközök, felszerelések
 14. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
 15. Játékok
 16. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
 17. Informatikai programok, rendszerek
 18. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket (sportolókat célzó étrendek és étrend-kiegészítők is), kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
 19. Állateledelek, takarmányok
 20. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
 21. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
 22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
 23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
 24. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
 25. Csomagoló eszközök, berendezések
 26. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
 27. Interaktív oktatási programok
 28. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
 29. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
 30. Világítás, világítás technika
 31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
 32. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
 33. Közétkeztetés
 34. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
 35. Díszműáruk
 36. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
 37. Órák, ékszerek, divatékszerek
 38. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
 39. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
 40. Webshop szolgáltatások
 41. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
 42. Egyéb szolgáltatások
 43. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági eszközök, berendezések, módszertanok
 44. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben
 45. Elektronikai termékek

 

A pályázatra jelentkezés feltételei

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.

Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 15 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk.)

Pályázatra nem fogadható be olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.

A pályázat nyilvános.

A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!

A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a Pályázati Titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást írásban jeleznie kell.

 

Pályázati dokumentumok

A pályázat összeállításához szükséges dokumentumok összeállítását minden évben az aktuális Pályázati Felhívás és mellékletei tartalmazzák. 

Megtekinthető és letölthető a www.emin.hu honlapon.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus változat a papír alapú pályázat szkennelt formája kell legyen. (A pályázat elektronikus változatán, tehát a nyomtatványokon, nyilatkozatokon, jelentkezési lapokon is szerepelnie kell az aláírásoknak!)

A pályázati dokumentációt mindig a Pályázati Felhívás 4. pontja szerinti sorrendben a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell összeállítani!

 

A Pályázatok elbírálása

A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.

A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi: a pályázott termékek forgalomba hozatali jogszabályi megfelelőségét; a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét; a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét; az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket; a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt; a szakértők állásfoglalását; a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit; minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP); a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot; korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét; a fogyasztónak kínált önként vállalt további előnyöket; a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét; lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;  kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat; munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.

A Pályázatok értékelése öt fordulóban, rosta jelleggel történik. Ez azt jelenti, hogy minden fordulónál, ha szükséges egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, meghatározott határidővel. Amennyiben ez nem történik meg időben és 100%-ig maradéktalan javítással, ezek a pályázatok nem jutnak tovább a következő zsűrifordulóra. A végső zsűriforduló után születik meg a döntés a védjegyhasználatokról. A zsűri a pályázatok vizsgálatait ismételt vizsgálatokkal is ellenőriztetheti. Ezzel egyidőben a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs felületeket is ellenőrzi, de szúrópróba alapján próbavásárlásokat is eszközölhetnek.
A szigorú követelményrendszernek és pályázati értékelésnek köszönhetően az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használói egy elit klub tagjaivá válhatnak.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása, védjegyhasználat

 • A védjegy elnevezése magyarul: Érték & Minőség Nagydíj,
 • angolul: Value & Quality Award.

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a védjegyhasználat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A védjegyhasználat a díjazás évében ingyenes, további viselése viszont csak a szakértői ellenőrzés után, annak pozitív állásfoglalása alapján és már díjkötelesen lehetséges. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas egyetemi docens, iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

 

A 2023. évben új védjegyhasználatot nyert pályázók és pályázatok

1.    Aranytíz Kft.     Aranytíz Kultúrház- PANkreátorok előadás

2.    Baker Street Kft.    FreeScuits gluténmentes vegán keksz termékcsalád édesítőszerrel: kókuszos, vaníliás, kakaós, mézeskalács ízű, kókuszos-céklás, kakaós-almás-chilis; sós chilis, sajtos

3.    Balázs-Diák Kft.    Pedagógus támogató eszközcsomag

4.    Bastion Security Kft.    Innovatív biztonságtechnikai szolgáltatás robot- és drón technológiával kiegészítve

5.     Bor és Kultúra Nkft.    „BorKaland® - Made in Hungary, avagy mindent a boros hungarikumokról” elnevezésű szórakoztató termék

6.     Burlington Home Factory Kft.    DR. KRISZTINA PHILLIPS COSMETICS Antiaging szérum

7.    CE Glass Üveg- és Gépipari Zrt. / CE Glass 1989 Üveg- és Gépipari Kft.
    Sziltherm hőszigetelő ablaküveg

8.    CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.    Konzolos közlekedési előregyártott betonelem család: KK80, KK130, KK180, KK230

9.    EverDermLaser Center Kft.    EverDerm bőrnyugtató termékcsalád: intenzív krém, balzsam

10.    EverDermLaser Center Kft.    EverDerm Mentor Program

11.    FANNIZERO Kft.    FANNIZERO Magic Mix keverék

12.     FÁN Group Kft.    „Pingvin” szilvatöltelékes gombóc 600g

13.    FIWI-HŰT Vadfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.    Vadkonyha új készétel termékcsalád: Bolognai szarvas spagetti, Zöldséges vaddisznó gombócok erdei gombamártással és petrezselymes burgonyával, Szarvas vadasan zsemlegombóccal

14.    Foodbox Kft.    Foodbox VEGÁN termékcsalád: Édes-savanyú étel, Bolognai spagetti, Paprikás étel, Chili con carne

15.     GAZDI COACH Kft.    Állattartó-kutya kapcsolatközpontú kutyaoktatás az egyedülálló GAZDI COACH módszerrel, egyéni és csoportos foglalkozás keretében

16.    Glósz és Társa Pénzügyi Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.    Az Innovációmenedzsment Akadémia képzései a felnőttképzés keretein belül

17.    GOF Hungary Kft.    Avena GoFit Gluténmentes Prémium Zabpehely

18.    GREEN-GOES Kft.    Infrastrukturális és technológiai fejlesztés a GREEN-GOES Kft-nél

19.    GYULAHÚS Kft.    Hagyományos Gyulai Sonka

20.    Haladás Mezőgazdasági Zrt.    Goldenburg D-pack burgonya termékcsalád: főzni- és sütni való

21.    Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.    VALDOR ZOO gyorsfagyasztott, készre sütött, panírozott, darabokból formázott csirkemell filé

22.    Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.    Nosztalgia kifli termékcsalád: sima, teljes kiőrlésű, sajtos, purpur

23.    Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.    Pikok Pure parasztkolbász

24.    Lidl Magyarország Kreskedelmi Bt.    Confisiere Firenze sütemény termékcsalád: Habos szelet, Kókuszkocka, Mini sajtos roló, Hólabda, Piskóta tekercs, Mézes szelet, Puncs szelet, Zserbó szelet

25.    Mapei Kft.    Építőipari szakember közösség fejlesztő program

26.    Matula Média Kft. (Ro)    „Magyar Lapok Erdélyben” lapkereskedés és lapkiadás

27.    Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
    Nádudvari réteges krémjoghurt család: kajszibarackkal, áfonyával, erdei gyümölcsökkel

28.    Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
    Nádudvari Chef Excusive „reggeliző család”: Virsli, Debrecziner, Nürnbergi

29.    Optimális Biztosítási Portfólió Kft.    AZ OROSZ RULETT (avagy: Mi kell ahhoz, hogy a biztosító a végén azt fizesse, ami jár) című kiadvány

30.    Pannon Agroteh Kft.    MARHA-VARÁZS szarvasmarhatrágya briklett mikroelemekkel

31.    Pápai Hús Kft.    Papa De Vega szeletelt vegán szendvicsfeltét: natúr

32.     Pápai Hús Kft.    Esterházy sonka

33.    Plan-Design Építész Stúdió Kft.     „The Cabinns” márkanevű moduláris kültéri építészeti egység

34.    Roll-Lamell Kft.    Umbroll Bioklimatikus Pergola

35.    SOLE-MiZo Zrt.    MIZO Tejutazó UHT 315ml gyerek tejital termékcsalád: kakaós, madártej ízű, eper ízű

36.    SOLE-MiZo Zrt.    MIZO TÚRÓ RUDI termékcsalád: 0%HCN 30g, 0%HCN 5x30g, Duó Étcsoki 2x15g, Duó Étcsoki MP 5x2x15g, Étcsoki 30g, Étcsoki MP 5x30g

37.    SOLE-MiZo Zrt.    A MIZO IMMUN+ Joghurtok újrahasznosítható csomagolása edukatív tartalmú grafikákkal

38.     SOLE-MiZo Zrt.    MIZO IMMUN+ 125g-os Gyümölcsjoghurt termékcsalád: Áfonya-pirosribizli, Őszibarack-narancs, Eper-málna

39.    SPAR Magyarország Kft.    SPAR purpur tésztás kakaós csiga

40.    SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft.    Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia

41.    SW Umwelttechnik Magyarország Kft.    Funkcionális térkő (e-térkő)

42.    SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft.    Szabó Szilvia PhD és Papp Eszter PhD: EXAMINATION TOPICS ENGLISH LEVEL B2 BOOK 3 3rd EDITION, Interactive Version

43.    Szatmári Konzervgyár Kft.    REGE Krémlevesek: Menzás paradicsom, Olasz ízesítésű paradicsom, Édesburgonya, Sütőtök, Zöldborsó, Zöldség

44.    Szilber Ingatlan Menedzsment Kft.    Lakásvásárlók kézikönyve

45.    Yamuna Kft.    skIN by Yamuna arcápoló család: Szenzitív hidratáló arckrém növényi kollagénnel 50ml, Stop akné gél pattanásos bőrre 50ml, Nappali arckrém érett bőrre 50ml, Éjszakai arckrém érett bőrre 50ml, Anti-aging szemkörnyékápoló 15ml, Hidratáló arctisztító tej 150ml, Arcradír avokádó olajjal 150g, Gyümölcssavas peeling 50g, Alkoholmentes tonik zsályával 150ml, Éjszakai arckrém száraz bőrre 50ml, Nappali arckrém száraz bőrre 50ml, Hidratáló arckrém 50ml, Habzó arclemosó 150ml

46.    Zalakarosi Családi- Élmény és Gyógyfürdő Zrt.    Zalakarosi gyógyvizes termékcsalád: Masszázskrém, Tusfürdő & sampon, Testápoló

47.    Zwack Unicum Nyrt.    Unicum Ház múzeum és látogatóközpont

 

A győztesek bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen kerülnek bemutatásra az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illetve az online is letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található. A weboldal díjmentes kommunikációs felületet biztosít a pályázat partnerei számára fontos, közérdeklődésre számot tartó információik közlésére.

A pályázat Kiírói Tanácsának tagjai és támogatói saját internetes felületükön megjelenést biztosítanak a díjazottaknak.

A pályázat alapítói és működtetői hiszik és vallják, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy üzenetével hathatós segítséget jelent a minőségi magyarországi és a Kárpát-régióban gyártott termékek és előállítóik gazdasági tevékenységében. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban hosszú évek óta nagyon fontos tényező, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

 

Különdíjak

A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjait Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke vagy képviselője adja át.
A Nívódíjakat és Különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas egyetemi docens, iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
Az elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.
2023-ban a VÁLLALKOZÁSI NÍVÓDÍJAT a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.
2023-ban a INNOVÁCIÓÉRT NÍVÓDÍJAT a Pannon Agroteh Kft. a ’MARHA-VARÁZS szarvasmarhatrágya briklett mikroelemekkel’ pályázata érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj a környezet védelméért, a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzéséért, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításáért. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez.
2023-ban a ENERGIAHATÉKONYSÁGÉRT ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT NÍVÓDÍJAT a GREEN-GOES Kft. az ’Infrastrukturális és technológiai fejlesztés a GREEN-GOES Kft-nél’ pályázata érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A különdíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott magas szintű pályázat érdemelheti ki.
2023-ban a DIGITALIZÁCIÓÉRT NÍVÓDÍJAT a Bastion Security Kft. az ’Innovatív biztonságtechnikai szolgáltatás robot- és drón technológiával kiegészítve’ pályázata érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díjat olyan először pályázó vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, igényes, színvonalas pályázati dokumentáció összeállításával.
2023-ban az ÉV FELFEDEZETTJE DÍJ a FANNIZERO Kft-t illeti.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj
A Nívódíjat hagyományteremtő céllal azért alapította a Kiírók Tanácsa, hogy elismerje azt a kiemelkedő tevékenységet, melyet egy díjazott vállalkozás a fiatalság tanulási és tanítási folyamatainak folyamatos fejlesztéséért, megújításáért végez a korszerű oktatási trendek és eszközök figyelembevételével és alkalmazásával.
2023-ban a IFJÚSÁGÉRT NÍVÓDÍJAT a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj
Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedők kaphatják meg, aki/akik/amelyek évek óta bizonyítottan elkötelezettek a határon túli térségek és az anyaország gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítésében és bővítésében. Tevékenységük során kiemelt szerepet vállalnak a Kárpát-medencei térségek gazdasági, kulturális együttműködésében. A díj elismeri a hagyományok tiszteletét és a magyarság eszméje iránti elkötelezettséget.
Az elismerés díjazottja a Matula Média Kft.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak különdíjai

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó HÍRMONDÓ különdíjat. Az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére felajánl a www.emin.hu honlapon egy évig tartó állandó önálló megjelenési lehetőséget, melyet tetszés szerint frissíthet, továbbá lehetőséget biztosít a pályázatot meghirdető sajtótájékoztató sajtóanyagiban saját információs anyag elhelyezésére 100 példányban. A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat Kiss Károlyné Ildikó az ÉMIN védjegy alapítója adja át.
2023-ban a HÍRMONDÓ különdíjat a Zwack Unicum Nyrt. nyerte el.

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja
A különdíj az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben egy tetszőlegesen választott üzemére vonatkozó robbanásvédelmi szakértői vélemény kiadása. A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Bálint Ágnes asszony az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
2023-ban az ExVA Kft. különdíját az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. nyerte el.

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére – akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése – hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége. Az elismerés a védjegyhasználatot nyert termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat.  Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, cégtulajdonos adja át.
2023-ban a Hajnal László Emlékdíjat a Pápai Hús Kft., a ’Papa De Vega szeletelt vegán szendvicsfeltét: natúr’ pályázata nyerte el.

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel. A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.
2023-ban a Legrand Magyarország Különdíját a Mapei Kft. nyerte el.

A Saint Gobain Hungary Kft Különdíja
A Saint-Gobain Hungary Kft. különdíjat ajánl fel annak az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak, amely díjazott pályázatában meggyőzően mutatja be kiemelkedő környezettudatos politikáját. A különdíj: a Fenntartható Jövőért Díj. A különdíjat díszoklevél és dísztárgy tanúsítja, melyet a  Saint-Gobain Hungary Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. Különdíja
A SZÁM-PONT Kft. különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak: Csapatépítő tréning külső helyszínen, kiegészítve HR és Marketing tanácsadással. Értéke: 600.000,- Ft. A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja. Az elismerést Csalló Andrea, a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át.
2023-ban a SZÁM-PONT Kft. Különdíját a Mapei Kft. nyerte el.

 

Különböző Szervezetek által felajánlott különdíjak

Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át A Zwack Unikum Nyrt-nek

Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíja
Az általa kiválasztott, felelősségvállalás terén kiemelkedő példát mutató, védjegyhasználatot nyert pályázót különdíjjal jutalmazza. A különdíjat a Szojuz–36 űrhajó indítókulcsának replika másolata és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, az első magyar űrhajós, a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ névadója és szakmai tanácsadója adja át. 2023-ban a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíját a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. nyerte el.

A Health-ness Alapítvány Különdíja
A Health-ness Alapítvány, amely az egészségmegőrzés, a prevenció, és a rehabilitáció fő területeivel foglalkozik, különdíjasa részére felajánlja együttműködését a VOSZ Női Vállalkozói Szekcióba való bekapcsolódásban, szakmai rendezvényeken és vállalkozásfejlesztési programokban való részvételben. A különdíjat Átadja Gláser-Katona Zsuzsanna a Health-ness Alapítvány kuratóriumi elnöke és egyben a VOSZ Női Vállalkozás Szekció társelnöke a FANNIZERO Kft-nek.

Károlyi László úr Különdíja
Károlyi László úr évtizedek óta meghatározó vezetője a hazai és a nemzetközi gazdasági életnek. Kiemelkedő szakmai tudására és tapasztalataira alapozva különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott tárgyévben védjegyhasználatot kiérdemelt leginnovatívabb, vagy crenchmarking, azaz kreatív benchmarking üzleti logikára épülő kezdő kis, vagy közepes vállalkozás részére. A különdíj: Vállalati szervezeti átalakítás, illetve üzletfejlesztési tanácsadás 6 alkalommal 1 óra terjedelemben, 300.000.- Ft. értékben, melyet díszokirat tanúsít.
A különdíjat Károlyi László úr adja át, melyet idén a Bastion Security Kft. kapja.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ
Az elismerést az energia, energetika, elektrotechnika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó, vagy olyan pályázó érdemelheti ki, amely tevékenysége során iránymutatóan tudja alkalmazni a fent felsorolt ágazatok vívmányait. A különdíj a közel 123 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület, - az 1908-ban alapított- most 115 esztendős Elektrotechnika című szakmai folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása.
A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné a MEE Technikatörténeti Bizottság elnöke, Marketing és Kommunikációs referens ad át. 2023-ban az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ-at az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. érdemelte ki.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést díszoklevél jelképezi. A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át.
2023-ban az ODAFIGYELÉS DÍJ-at a Baker Street Kft. a FreeScuits gluténmentes vegán keksz termékcsalád édesítőszerrel: kókuszos, vaníliás, kakaós, mézeskalács ízű, kókuszos-céklás, kakaós-almás-chilis; sós chilis, sajtos’ pályázata nyerte el.

A Transilvanum Alapítvány Különdíja
A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2023. év elején rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – Transilvanum Gálán. A Különdíjat Simó Klára asszony az alapítvány elnöke adja át a Matula Média Kft-nek.

 

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eseményeit mindig széles média-érdeklődés kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik legfontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre és szolgáltatásokra. Arra, hogy ne az ár legyen a meghatározó, hanem az ár-érték arány, hiszen lényeges, hogy ne kidobott pénz legyen a vásárlások ellenértéke. Ebben a média közreműködése és segítsége elengedhetetlen, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertsége és sikeressége a média nélkül nem valósulhatna meg, hiszen nem elég látni, látszani is kell! Köszönetül a Pályázat Kiírói Tanácsa létrehozta az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat, melyet annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának ítél oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A díjazás tényét saját kommunikációjában használhatja. A Nívódíjat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett elismerő oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.
2023-ban a KOMMUNIKÁCIÓÉRT NÍVÓDÍJAT a Hír TV Hír és Magazin műsorainak szerkesztősége, a Mediaworks Tömegmédia Divízió Aktuál Szerkesztősége és a Magyar Távirati Iroda (MTI) hírszolgáltatásának alkotógárdája érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Média Nagykövete Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa megalapította, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat MÉDIA NAGYKÖVETE Díjat, melyet olyan természetes személy érdemelhet ki, aki hosszú ideje, közvetíti az étékek és a kiváló minőség fontosságát, szükségességét és magas színvonalon segíti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat népszerűsítését. Az elismerés tényét díjazott saját kommunikációjában használhatja és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat is minden kommunikációs felületén feltünteti.  Az elismerést dr. Szőcs Andrea egyetemi docens, iparművész által készített egyedi porcelán filigrán, valamint Sárkány Gábor által tervezett egyedi díszoklevél jelképezi, melyet prof Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke ad át.
A MÉDIA NAGYKÖVETE Díjat először Gecse Vivien, a TV2 Hírigazgatója érdemelte ki.

A Trade magazin kommunikációs felajánlása
A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert, amit felhasználhat a Trade magazin egyik lapszámában történő megjelenésre.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert pályázatok felügyelete

A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő valamennyi változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!

A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná válik a védjegyhasználatra, vagy negatív bejelentés érkezik a pályázott termékkel, szolgáltatással kapcsolatban. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására.

Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

 

A védjegyhasználati jog megszűnése

A védjegyhasználati szerződés megszűnésével a védjegyhasználati jog és a Kitüntető Cím használati joga is megszűnik.

A szerződés az éves utóellenőrzésre vonatkozó értesítés kézhezvétele után 15 napig a védjegyhasználó részéről indokolás nélkül felmondható a védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31-e. Ha a felmondás a jelzett határidőig nem érkezik meg a Jogosulthoz, a védjegyhasználó köteles megfizetni a teljes védjegyhasználati díjat. A védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkársága H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel lehetséges.

A védjegyhasználati szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.

A szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:

Ha a védjegyhasználó

 • a szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;
 • a védjegyhasználati szerződés alapján fizetendő díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;
 • a védjegyhasználó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.

 


A 2023. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat működtetőinek és védjegyhasználóinak gyártás-filozófiája szerint a termék életében a magas minőség kiemelten fontos, büszkén vallják és hirdetik, hogy a minőség és szakértelem soha nem lehet megalkuvás kérdése.

 

A Pályázat kiírói

A pályázat a kiírók anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit is elősegíthetik.

DIAMOND Szervezőiroda Bt.
A DIAMOND Szervezőiroda fő tevékenysége az alkotó elme által létrehozott kiemelkedő értékek felkutatása, értékelése, melyet elsősorban az innovatív vállalkozások piaci pozíciójának segítése érdekében végez.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer működtetésével versenyképes termékeket/szolgáltatásokat értékel és mutat be. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági-, kulturális szervezeteket értékel, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan jóval az átlag felett, kiemelkedő színvonalon dolgoznak, példaértékű lépviselői a honi és Kárpát-medencei szürkeállománynak.
Védjegyregiszterében nyilván tartja és folyamatosan aktualizálja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használóit.
Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása érdekében.
Partnereinek folyamatos díjmentes kommunikációs felületet biztosít a www.emin.hu honlapon.

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.
Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. több évtizedes múltra visszatekintő vizsgáló és tanúsító cég, amely széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.
Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet melynek tanúsítványai nem csak hazánkban, de Európában és globálisan is elismertek. A termék vizsgálat és tanúsítás jogilag szabályozott környezetben, kimagasló színvonalon zajlik.
A jól felszerelt laboratóriumának köszönhetően több, mint 150 féle vizsgálatot végeznek, sőt egyedi vizsgálóberendezéseket is gyártanak.
Az ExVA az évek során bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mind a hazai, mind a külföldi piacon egyaránt. Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft.-t, mert „Műszaki biztonságot nyújt a partnereinek”.

Hajnal Húskombinát Kft.
A Hajnal Húskombinát Kft, a minőségi hústermék feldolgozás egyik jelentős képviselője, magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról - fiúra, fiúról - unokára száll a szakmai tudás és a végeredményt nap, mint nap kóstolhatjuk. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Félsertést dolgoznak fel változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája kiemelten minőség-centrikus, amit az is bizonyít, hogy 12 különböző termékcsoportja használja folyamatosan az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet. Termékeit innovatív szemlélettel, a hagyományokra építve, korszerű körülmények között állítja elő. Fontos küldetésüknek tartják, hogy a termékösszetevőknél a lelehető legmagasabb %-ban használjanak fel magyar alapanyagokat. Céljuk, ahogy szlogenjükben is megfogalmazták: Kerüljenek egészséges és finom ételek „családunktól családod asztalára”.

LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
Mottó: Károlyi László a több, mint 30 éves Legrand Zrt. vezérigazgatója magáénak érzi Saint-Exupery szavait: „A jövőt nem megálmodni kell, hanem tenni érte, hogy megtörténjen.” Különösen igaz ez, a mai bizonytalan gazdasági környezetben.
Több mint villanyszerelés: Legrand
Életünk minőségét jobbító megoldásokat kínálva szinte bármilyen épülettípusra, legyen az a nagy teljesítményű energia elosztó rendszer, okos otthon, vagy akár datacenter infrastruktúra. Számtalan saját fejlesztés, gyártás és ezekhez kapcsolható elismerések hosszú listája mutatja, hogy a Legrand név mára összefonódott a megbízhatósággal és megújulással. Ezért lett a szlogenünk #legrandimprovinglives

Saint-Gobain Hungary Kft.
A francia hátterű, több, mint 350 éves Saint-Gobain ma 75 országban van jelen, Európa egyik legpatinásabb folyamatosan működő társasága, a világ első 100 innovatív ipari csoportja közé tartozik. 2009. október 31-én a Rigips Hungária Gipszkarton Kft., a Saint-Gobain Weber-Terranova Kft. és a Saint-Gobain Isover Hungária Kft. jogilag Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. néven egyesült. A Saint-Gobain Hungary Kft. név alatt az ismert márkanevek: Isover, Rigips és Weber divízióként folytatja a tevékenységét, majd a vállalathoz csatlakozott az Abrasives és az Autover márka is. A Saint-Gobain minden eszközével támogatja a természetes és épített környezet ápolását, megóvását és körültekintő fejlesztését célzó tevékenységeket a következő generációk számára.

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.
A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. fő tevékenysége a humánerőforrás-fejlesztés köré épül: felnőttképzés, munkaerőpiaci szolgáltatás álláskeresőknek és munkáltatóknak, pályázatírás-tanácsadás és informatikai szolgáltatások nyújtása. A cég tavalyelőtt ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
A SZÁM-PONT Kft. küldetése: időtálló minőséget és értéket képviselő szolgáltatást nyújtani ügyfeleinek az oktatás, a tanácsadás és az informatika területén, amely a munkában és az élet minden területén használható, emellett az európai normáknak, a piaci igényeknek megfelel, ezen felül pedig HR audit szolgáltatással és munkaerőközvetítéssel serkenti a térség hatékony munkaerőpiaci vérkeringését.
Színes szolgáltatási palettáján a legnagyobb hangsúlyt az oktatási tevékenységére fekteti.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke:
Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, a hazai gazdaság helyzetét jól ismerő szakpolitikus. Alelnök úr közel három évtizedes politikai pályája alatt mindvégig következetesen képviselte a hazai ipar minőségi fejlesztésének ügyét. Hiszi, hogy a XXI. század globális gazdasági versenyében hazánk csak patrióta gazdaságpolitikát követve lehet sikeres.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai támogatója az Agrárminisztérium, a védjegyhasználati okleveleket és trófeákat Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese adja át.
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, 1998 óta országgyűlési képviselő. Szívügye az agrárium, amelyben évtizedek óta dolgozik, de közéleti szerepvállalásának középpontjában is a mezőgazdaság áll. Vallja, hogy az ágazat XXI. századi sikerének kulcsa a minőség, a termelésben és feldolgozásban egyaránt, annak érdekében, hogy a családok asztalára kiváló minőségű magyar élelmiszerek kerülhessenek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai partnere: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én alakult meg. A hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése a 2014-ben kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott tudásbázissal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiemelt támogatója: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága
A 2010-es kormányváltást követően a magyar nemzet határokon átnyúló, egyesítése kiemelt nemzetstratégiai feladattá vált, melynek napjainkra a legfontosabb végrehajtója a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az állampolgárság kiterjesztésével a magyarság szimbolikus egyesítése megtörtént és ezzel megnyílt a lehetőség a Kárpát-medence gazdasági térségének újra integrálása és felemelkedésére. A határon túli magyar területek támogatása 2010 óta megtöbbszöröződött, hazánk pedig beruházásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson a jövőben is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy feltüntetése olyan üzenet, amely kulcs a sikerhez!

Kiss Károlyné Ildikó,
az Érték és Minőség Nagydíj alapítója
Budapest, 2023. szeptember 07.
További információ: http://www.emin.hu