Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. a Béres Gyógyszergyár Zrt. egyik vállalata, mely széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.


Szolgáltatásaik:

1. TANÚSÍTÁSOK:

 • ATEX - EURÓPAI UNIÓ általi akkreditáción és egyedi kijelölésen (Kijelölés 1418 azonosítóval – Európai Notifikált Szervezetek Csoportja) alapuló tevékenység, amit a 2014/34/EU direktíva és további rendeletek szabályoznak. A tanúsítási tevékenység nélkülözhetetlen feltétele, hogy a tanúsítandó termékeket akkreditált laboratóriumban kell ellenőrizni, az ExVA rendelkezik saját, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által jóváhagyott Vizsgáló Laboratóriummal.
 • IECEx - az IECEx globális szervezet általi akkreditáción és egyedi kijelölésen alapuló tevékenység, amelynek az alapját szintén az akkreditált vizsgálatok képezik.
 • Tűzvédelmi - Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést – az 1996. évi XXXI. törvény 13. §-a értelmében – forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány birtokában lehet. Az ExVA Kft. – mint a Belügyminisztérium által kijelölt tanúsító szervezet – jogosult tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványokhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére és a tanúsítványok kiadására.
 • Javítóműhely - Az MSZ EN 60079-19 szerint robbanásbiztos berendezések javítása esetében javítóműhelyt kell létrehozni, amely esetében a megfelelést igazolni kell. Az ExVA Kft. elvégzi ezen javítóműhelyek auditálását, illetve vállalja teljeskörű szabványi megfelelés támogatását is.

2. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

 • ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK, TERMÉKEK VIZSGÁLATA
 • különböző szabványok szerinti vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált vizsgáló laboratóriumunk üzemel, kalibrált műszerekkel, berendezésekkel nevesített szakszemélyzettel.
 • megfelelőség esetén, gyártói felügyeleti audit elvégzése mellett tanúsítvány kerül kiadásra.
 • EGYÉB VIZSGÁLATOK
 • Hő- és hidegállósági vizsgálat (-70 °C…..+180 °C)
 • IP védelmi vizsgálatok a termékek por és vízbehatolás elleni védelmi képességük vonatkozásában (International Protection Marking – Nemzetközi Védettségjelölés)
 • Páratartalom hatásának vizsgálata
 • Méretellenőrzés
 • Felületvizsgálat
 • Automatikus érintésvédelmi vizsgálat
 • Gépek biztonsági vizsgálata
 • Átütési szilárdság vizsgálat
 • Szigetelési ellenállás mérés
 • Kisütési időmérés
 • Szivárgóáram mérés

3. FELÜLVIZSGÁLATOK

Az ExVA Kft. csapata vállalja a Robbanásvédelmi dokumentáció összeállítását:
• potenciális robbanásveszély értékelését, gyújtóforrás elemzését
• a megelőzésére bevezetett intézkedések összefoglalását
• rendszerezését adott technológiákra, üzemekre vonatkozóan
Mindezt az - ATEX 137 (99/92/EK) Európai Uniós direktíva ill. a 3/2003 (III.11.) FMMESZCSM együttes rendelet a
potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek
alapján.

4. ZÓNABESOROLÁS

A 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet előírja, hogy a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben
lévő munkahelyekre, ahol éghetőgázok, gőzök, ködök (aeroszolok) vagy porok levegővel alkotott keveréke által
robbanóképes légtér alakulhat ki, zónabesorolást kell készíteni.
Ennek megfelelően elkészítjük a Zónabesorolást, a gyújtóforrás elemzést és kockázatértékelést, a robbanásvédelmi
dokumentációt és a robbanásveszélyes területek villamos és nem villamos szempontú felülvizsgálatát.

5. SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Az ExVA Kft. csapata szakmai konzultáció keretében
• asszisztenciát
• műszaki támogatást nyújt - a tervezőknek, gyártóknak, végfelhasználóknak a technikai szabványok és a jogszabályi
követelmények teljes körű megfeleltetése érdekében.

6. SZAKVÉLEMÉNY KIADÁSA

Robbanásveszélyes technológiai rendszerek terveinek szakvéleményezését végezzük speciális berendezések,
egyedi berendezések, készülékek tervezéséhez, kivitelezéséhez kapcsolódó szakértői munkálatokban.

7. VIZSGÁLÓBERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA

Egyedi vizsgálóberendezés gyártásában világszinten is unikális a vállalat. Ezek a vizsgálóberendezések lehetővé
teszik, hogy a felhasználó már a tervezési fázisban kiszűrje a felmerülő hibát, erre szolgál a gyújtószikravizsgáló
berendezés, a digitális gázkeverők, az IP kamra és más egyedi ExVA által tervezett vizsgálóberendezés.
A 2023-as év végén új vizsgálóberendezést fejlesztettünk ki, egy teljesen automatikus működésű Digitális
Többcsatornás Gázkeverőt. A berendezés értékesítését az idei év tavaszán tervezzük indítani.

TEVÉKENYSÉGÜK SZAKMAI ELISMERTSÉGE

Az általunk kiadott ATEX tanúsítványok és vizsgálatok egész Európa szinten elismertek, az IECEx vizsgálatok és
tanúsítványok pedig globálisan is.
Éves jártassági vizsgálatokon való részvétel, ahol jelen van több mint 75 nemzetközi vizsgálólaboratórium. Vizsgálataink
mérési pontosságának végeredménye az első 5 között van világszinten.

Bálint Ágnes ügyvezető igazgató, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat zsűri elnöke 
www.exva.hu