"...a jövő azoké, akik már akkor látják a lehetőségeket, mielőtt azok nyilvánvalóvá válnak. "

Lehet, hogy sokak számára túlzottan optimista gondolatmenetnek tűnik, de őszintén megmondom, hogy az elmúlt 3 évben - valamennyi díjátadónkat követően - titkon abban reménykedtem, hogy a következő évi nyitóbeszédemben azt a szót, hogy nehézségek már nem kell kimondanom. Sajnos nem így történt.  És bár a kockázatok kiegyensúlyozottabbak, mint egy évvel korábban, az „ellenszél” továbbra is igen erős; a fogyasztók és a vállalkozások egyaránt változatlanul nehézségekkel küzdenek.  Ha körbe tekintünk, láthatjuk, ahány vállalkozás annyiféle megküzdési stratégia és jövőkép van jelen. De talán pont ez jelenti a kulcsot a megoldáshoz, a sikerhez, a kialakuló helyzetekhez történő állandó rugalmas alkalmazkodás! Önök, akik ma itt ülnek ezt ismerték fel. Bizonyították, hogy a stratégiájuk működik – nem csak kitűnően reflektáltak a megváltozott helyzetekre, hatékony választ adva az aktuális kihívásokra, hanem beneveztek egy olyan megmérettetésre is, ahol az Érték és Minőség alapkövetelmény. Ezzel példát mutatnak mások számára, működésük, kiválóságra törekvésük pedig reményt ad mindannyiunknak ahhoz, hogy elhiggyük, az elkövetkezendő időszak a kilábalás és a felemelkedés időszaka lesz.

Köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy számos vállalkozás velem együtt optimistán gondolkodik és tevékenykedik, ennek eredménye az is, hogy az Érték és Minőség Nagydíjat jelképező trófeák és Különdíjak 2023-ban is méltó helyükre, a LEGKIVÁLÓBBAK tulajdonába kerülhetnek. EZ AZ ÖNÖK ÉRDEME!

„Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni!” – olvashatták a meghívón Deák Ferenc gondolatait, pályázatunk idei mottóját.  Ő volt az az ember, aki ellenfeleit soha nem akarta legyőzni, csupán meggyőzni. Mi is tegyünk így! Alkotásainkon, ötleteinken, termékeinken, szolgáltatásinkon keresztül győzzük meg a fogyasztókat arról, hogy az Érték és Minőség emblémával ellátott produktum megkérdőjelezhetetlenül Értéket, és állandó magas Minőséget képvisel!

Büszkén mondhatom el, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat az elmúlt évek alatt nem veszített presztízséből. Sőt! Tudjuk, hogy a piacok globalizációjával a márkanév önmagában nem garanciája már a piaci sikernek. A legjobb kommunikációval sem lehet győzelmet besöpörni, ha a beígért minőséget az eljárások, szolgáltatások folyamatos javításával, megújításával nem támasztjuk alá. Ebben kíván segítő kezet nyújtani pályázatunk, amely az Önök vállalkozásának egyik arculati eleme lett, s amelyre mindannyian büszkék lehetünk!

És most hadd beszéljek röviden a beérkezett pályázatokról!

Amit elsőként fontosnak tartok megemlíteni, hogy az idei évben több új védjegyhasználatot engedélyezhettünk, mint 2022-ben. Minden külső negatív körülmény ellenére a Pályázat márciusi meghirdetésekor velünk együtt a vállalkozások nagy része az említett optimizmussal tekintett a 2023-as év elé. Ez az optimizmus beigazolódni látszott, hiszen a szigorú ötfordulós értékelés eredményeként az idei évben 40 pályázó 47 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ami a korábbihoz képest 18%-os emelkedést jelent. Örömteli számunkra Kiíróknak, hogy határon túli pályázót is köszönthettünk.
A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége igen nagy volt, hiszen jól alátámasztott javaslatokat kellett letennie a Kiírók Tanácsa felé. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen is maradéktalanul megfeleltek a szigorú bírálási követelményeknek, a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselik, nemzetközi mércével mérve is.

Mit is jelent ez számokban kifejezve?

Földrajzi megoszlás tekintetében 46 pályázat Magyarország 14 vármegyéjéből, és 1 pályázat a határon túlról, Székelyudvarhelyről érkezett. A legkiemelkedőbb pályázatok közül heten, munkájuk külön elismeréseként értékes különdíjban is részesülnek. Kiemelkedő kommunikációs munkájukért pedig négyen vehetnek át kitüntetést.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik nagy előnye, hogy a gazdaság igen széles palettáján ad lehetőséget a megmérettetésre.

A 2023. évi díjazottak 33%-a már részt vett korábban is a pályázaton, rendelkezik ÉMIN védjegyhasználattal. 67% viszont idén gondolta úgy, hogy termékei, szolgáltatásai elérték azt a színvonalat, és elinduljanak a védjegy használatáért folyó megmérettetésen.

És egy kiugró adattal folytatnám: a Pályázók mintegy 75%-a rendelkezik már egy, vagy több védjegyoltalommal, szabadalommal, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatossága emelkedik, ami számunkra egyértelmű bizonyíték arra, hogy nem hiába dolgozunk.

Az elmúlt időszak bebizonyította a mezőgazdaság és az élelmiszeripar megkérdőjelezhetetlen jelentőségét: a legnépesebb díjazott csoport most is az agráriumhoz kötődő termékek köréből került ki. Ezt követi az Informatikai programok és rendszerek, a ruházati termékek és kiegészítők, az energiahatékony építési termékek, valamint az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, az oktatást támogató eszközök és szolgáltatások csoportja. De az összes most fel nem sorolt szakterületről díjazott pályázatoknál is komoly fejlődés volt tapasztalható az elmúlt időszakhoz képest.

Az idei díjazottak zömmel kis-, közép- és nagyvállalkozások, de mikró vállalkozások is bizonyították, hogy képesek, akár világszínvonalú produktumok előállítására, szolgáltatások nyújtására.

A zsűri egyöntetűen egyet értett abba, hogy valamennyi díjazott pályázat magas színvonalú és iránymutató munka, egyedi jellemzőkkel, szinte kivétel nélkül szem előtt tartva az értékelés irányelveit, az újszerűséget, a biztonságosságot, minőséget, fenntarthatóságot, piacképességet, energiatakarékosságot, környezettudatosságot, valamint a fogyasztónak kínált innovatív előnyöket. A kitüntetett pályázók és pályázatok megérdemelten gyarapítják a győztesek táborát és öregbítik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét.

Végül engedjék meg nekem, hogy kollégáim és jómagam nevében ismét optimistán előre tekintve kifejezzem Önöknek bíztató jókívánságainkat.

Mindannyian tudjuk, hogy hosszú út vezet odáig, amíg a fejünkben lévő ötleteket fizikai valósággá változtatjuk. A kutatások szerint a legsikeresebb vállalkozók attitűdjei közé tartozik a bátorság, a kitartás, az alkalmazkodóképesség, az együttműködés, a jövőre való összpontosítás, a tanulási vágy és a tettrekészség. De higgyék el nekem – így kutatás nélkül is -, hogy Önök, akik ma itt díjat vesznek át, mind rendelkeznek ezekkel a képeségekkel. Birtokolják mindazt, ami feltétele annak, hogy sikeresek legyenek, élen járjanak, valódi Értéket és Minőséget teremtsenek. Mert a jövő azoké, akik már akkor látják a lehetőségeket, mielőtt azok nyilvánvalóvá válnak.

Jó úton járnak, ne térjenek le róla! Ezúton is gratulálunk valamennyi nyertesnek! Kívánunk jövőbeli terveikhez, munkájukhoz sok sikert és kitartást és nem utolsó sorban nagyon jó egészséget!


„Napjainkra a védjegyhasználók és a pályázók életében még gyakran érezhető ugyan a bizonytalanság és a nehezebb gazdasági közeg miatti óvatosság, viszont egyre erősebben jelenik meg a hosszabb távra történő új termelés- koncepció kialakítása. Az „ellenszél” továbbra is igen erős; a fogyasztók és a vállalkozások változatlanul nehézségekkel küzdenek. Ha körbe tekintünk, láthatjuk, ahány vállalkozás annyiféle megküzdési stratégia és jövőkép van jelen. De talán pont ez jelenti a kulcsot a megoldáshoz, a sikerhez. A díjazottak ezt ismerték fel. A jelenlegi gazdasági körülmények között sikernek mondható, hogy a díjazott pályázatok száma nőtt a tavalyi esztendőhöz képest. A pályázati rendszerünk úgy épül fel, hogy egyben hosszútávú segítséget is tudjon nyújtani a résztvevőknek; erősödjön az értékesítési pozíciójuk, javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége, stabilok és versenyképesek legyenek a nemzetközi piacon is, ezzel párhuzamosan pedig a fogyasztói oldal folyamatosan változó igényeit is képesek legyenek kielégíteni”