„Küldetésünk biztonságosabb hellyé tenni a világot”

 

1./ A 2022-es év sem a könnyű gazdasági környezetről szólt, a gazdaság újraindítását követően a háború és az ezáltal okozott gazdasági válság milyen kihívások elé állította, vagy milyen problémákat vetett fel cégük működésében?

 

Az idei év az első az ExVA életében amikor már nem az újjáépítéssel járó nehézségek, vagy az alkatrészhiány által generált „mélyrepülés” határozza meg az évünket.

Ez látszik a bevételi számainkban is, mert a 2021. évi árbevételünkhöz képest a 2022. évben 85%-os bevétel növekedést realizáltunk.

Ezen kívül még nagyon jelentős eredmény volt a sikeres nemzeti és nemzetközi újra akkreditálás, egy nagyon jelentős vizsgálóképesség, a teljes IP vizsgálati paletta kialakítása, az STA vizsgálóberendezés korszerűsítése. Ezeken kívül befejezésre került a sikeres tesztelése egy általunk fejlesztett és gyártott új vizsgálóberendezésnek (porkamra). A prototípus továbbfejlesztése is megtörtént és ezt az új berendezést 2023-ban kezdjük el értékesíteni.

Az idei évben az eredményes kapacitás tervezés volt az egyik legnagyobb feladatunk, amit sikeresen megoldottunk.

Ami még nehézséget okoz az a magas inflációs környezet okozta hatások (beszállítói árak növekedése, dolgozói reálbércsökkenés) ellensúlyozására tett intézkedések, amely 2023-ban is feladataink lesznek.

 

2./ Az elmúlt időszak még intenzívebben világított rá, hogy az előre menekülés az egyetlen lehetőség a túlélésre. Ön szerint változtatta-e az innovációs igényeket és a fejlesztési kedvet az elmúlt időszak? Véleménye szerint miként alakul 2023-ban a kutatás-fejlesztés?

 

Mint azt az előbbiekben is mondtam, meggyőződésem, hogy a fejlődés kulcsa a fejlesztés és az innováció. Ez az egyetlen mód, hogy eredményesek tudjunk lenni.

Mivel a bevételünk jelentős részét az általunk fejlesztett és gyártott vizsgálóberendezések teszik ki, így a termékfejlesztés a fő célkitűzésünk.

Ezért a jövő évben egy az STA-hoz (gyújtószikra vizsgáló) hasonlóan unikális berendezés fejlesztését kezdjük el. Emellett folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük a jelenleg forgalomban levő STA berendezésünket is.

 

3./ Milyen útravalót adna, vagy mit üzenne a kiválóság iránt elkötelezett gazdasági vezetőként vezető társainak, gazdálkodóinak és nem utolsó sorban a fogyasztónak?

 

Mindenkinek azt kívánom, hogy őrizze meg az optimizmusát és mindig előre meneküljön a nehézségek elől.

 

5./ Az ÉMiN zsűrielnökeként milyen tapasztalatokat tudna megosztani az idei évről, és mit üzenne a jövő év pályázóinak?

 

Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy minden gazdasági nehézség ellenére a 2022. évben is nagyon színvonalas és igényes pályázatokat értékelhettünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt az igényességet tartsa fent minden nehézség ellenére is és azt,  hogy a fejlesztéseiket, illetve a magas színvonalú munkájuk eredményét igenis mutassák meg a világnak és pályázzanak!