Tartalomjegyzék:

Gazdasági helyzet 2024 elején Magyarországon

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alakulása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és Tanúsító
Védjegy helye, szerepe

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

A védjegyhasználat szükségessége

A védjegy meghatározása

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

Pályázati lehetőségek – főcsoportok

A pályázatra jelentkezés feltételei

Pályázati dokumentumok

A pályázatok elbírálásának rendje és menete

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása,
védjegyhasználat

A győztesek bemutatása

Különdíjak

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának
egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak különdíjai

Különböző Szervezetek által felajánlott különdíjak

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Média Nagykövete Díj

A Trade magazin kommunikációs felajánlása

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati
jogát elnyert pályázatok felügyelete

A védjegyhasználati jog megszűnése

A 2024. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak,
fővédnökének és támogatóinak bemutatása

A Pályázat kiírói

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

 


 

mottó:

„Jól tudod Te édes Népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat: hogy számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod meg.”

/: Herman Ottó :/

 

 

Gazdasági helyzet 2024 elején Magyarországon

A Covid-járvány majd az annak lecsengését követően kirobbanó orosz-ukrán háború hosszabb időre letérítette Magyarországot a stabil növekedési pályáról és folyamatos válságkezelésekre kényszerítette a kormányt.

A magyar gazdaság válságállónak bizonyult, a rendkívüli intézkedések pedig 2023 végére meghozták a kívánt eredményeket. Az infláció a vártnál hamarabb csökkent egyszámjegyűre, mely ahhoz is hozzájárult, hogy a reálbérek az év végére újra emelkedő pályára kerüljenek.

A pozitív trendek nyomán kellő alappal remélhetjük, hogy 2024 a gazdasági növekedés éve lesz. Az Európai Bizottság, a magyar kormány és a különböző elemzőházak előrejelzései is megerősítik ezt, és abban is konszenzus mutatkozik, hogy a magyar gazdaság idei bővülése közel kétszerese lesz az Európai Unió átlagának.

Ahhoz, hogy ez teljesülhessen, nélkülözhetetlen a fogyasztás bővítése és a beruházási ráta magasan – 25 százalék felett – tartása. A beruházásokkal kapcsolatban 2024 második negyedévétől gyors javulásra számítanak az elemzők, míg a fogyasztás bővülésével kapcsolatosan kevésbé derűlátóak és csak lassú emelkedést várnak.

A szűkebb évek tapasztalatai mindenkit óvatosságra intenek, így a magasabb reálbérek hatása is csak némi fáziskéséssel gyűrűzik tovább, ezáltal a korábban elhalasztott fogyasztás vagy a beruházások pótlására is inkább az év második negyedévétől kerülhet sor.

A tervezett beruházások szempontjából rendkívüli fontosságú a kedvező kamatkörnyezet. A jegybank már tavaly októberben egy óvatos kamatcsökkentési ciklusba kezdett. A dinamikus dezinfláció, a javuló külső egyensúly, illetve Magyarország továbbra is kedvező kockázati besorolása teret enged a jegybank további alapkamat-csökkentési törekvéseinek, melynek hatására az idei harmadik negyedév elejére 6 százalékra eshet az irányadó kamatszint. A hitelfelvételi pozíciók javulása minden bizonnyal ösztönző hatást fog gyakorolni a beruházásokra, melyek révén Magyarország visszatérhet a Covid előtti növekedési pályára.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alakulása

A magyar gazdaság válságállósága reményt ad arra – miként az Európai Bizottság is megfogalmazta –, hogy 2024-ben már ismét az egyik legmagasabb gazdasági növekedést mutathassuk fel.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem veszített presztízséből a kialakult gazdasági nehézségek ellenére. A két éve februárban kirobbant és azóta sem szűnő orosz-ukrán háború mellett tavaly október 7-től már az Izrael-Hamász háború is mind-mind fokozták a gazdasági nehézségeket és befolyásolták a gazdasági életet a vállalkozások és a fogyasztók szempontjából egyaránt. Mindezek ellenére egyre többen gondolják úgy, most van igazán szükség a megbízható minőség tanúsítására és a minőségtanúsító védjegyek feltüntetésére, hiszen a gazdaság átmeneti nehézsége teret adhat az ügyeskedőknek és a kóklereknek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyre szükség van, mert jól érzékelhetően a kiemelkedőségekre hívja fel a figyelmet. Egy ilyen megkülönböztetés többféle üzenetet is hordoz, egyrészt minősíti a használóját, kiemeli a többi hasonló gyártó közül, másrészt egyértelmű pozitív – akár vásárlásra sarkalló – inspirációt is ad a fogyasztóknak, ezért viselőjének gazdasági hasznot is eredményezhet. A kiemelkedő minőség elismerésének és megismerésének a leghatékonyabb eszköze az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer.

A díjazottak jól példázzák a tudásban és ötletekben egyaránt gazdag magyar alkotóerőt. Optimizmusra ad okot a pályázói kedv növekedése, mert a vállalkozásoknak fontos, hogy kiválóságukat a termékeiken viselt minőségtanúsító emblémával jelezzék, amely egyben egy megmérettetésen való diadalt is jelent.

Jelenleg is közel 200 partnerünk több mint 1000 terméke/termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet.

Meggyőződésünk, hogy egy ország gazdasági erejét is jobban hangsúlyozza, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható a kiválóság emblémája, az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol a kiváló minőség mellett különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra.

Elmúlt évi tapasztalatunk, hogy a hosszú távra tervező vállalkozások a nehézségek megoldásán kívül mindent megtesznek, hogy versenyelőnyre tegyenek szert. Többek között ezért is vesznek részt objektív megmérettetéseken, hiszen a kiválók büszke táborához akarnak tartozni. A továbblépés lehetőségét látják abban, ha kiválóságukat egy független bíráló szervezet támasztja alá. A tanúsított minőség igénye egyértelműen felmerül a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről.

A gazdasági problémák erősödése, a fokozódó alapanyaghiány, a mezőgazdaságra ható kellemetlen időjárás, a rendszertelenül, sokszor nagy mennyiségben hulló csapadék, a sokáig tartó hűvösebb időjárás és valamennyi egyéb nehezítő tényező megléte az értékelendő pályázatokon nem látszott, a pályázati színvonal határozottan emelkedett. Ez a tendencia érezhető volt a többi, nem mezőgazdasághoz kötődő pályázatnál is. Legnagyobb örömünkre tavalyi díjazottjaink között ismét köszönthettünk határon túli vállalkozást is.

A szigorú, ötfordulós értékelés eredményeként 2023-ban 40 pályázó 47 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ami az előző évhez képest 18%-os emelkedést jelentett.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és Tanúsító Védjegy helye, szerepe

Meggyőződésünk, hogy a termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon legjobban a kiváló minőség biztosítja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy. A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt, mert azok, akik termékeiket, szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól előnyhöz juthatnak. A minőségtanúsító védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Közvetlen információval szolgálnak az adott termékről, szolgáltatásról. A védjegyek kapcsolatot teremtenek a különböző termékek és előállítóik, a különböző szolgáltatások és szolgáltatók között, figyelemfelhívó szerepük van, sőt hozzájárulnak a fogyasztói kultúra fejlesztéséhez, de jelentős a reklám, illetve a beruházásserkentő funkciójuk is.

Hazánkban a védjegyekkel történő minőségtanúsítás több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – a megváltozott gazdasági körülményeket figyelembe véve – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy. A Pályázat Kiírói Tanácsa mindig is kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy hozzájáruljon a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacképességéhez, a versenyképesség növeléséhez. Ezért működteti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszert is, melynek keretében a pályázó győztes vállalkozások magas színvonalú termékeikkel és szolgáltatásaikkal kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát és ezzel együtt a kitüntető címet is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőségtanúsító védjegyet takar. Használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton lehet jelentkezni. A védjegyhasználat viselője jogosulttá válik az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím viselésére is.

 

A védjegyhasználat szükségessége

Thomas Glaser, az Európai Unió marketing ügyekért felelős biztosa sok évvel ezelőtt Magyarországon egy megbeszélésen azt hangsúlyozta, hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet egy termék életében. Akkor ez a kijelentés újszerűen hangzott, de az elmúlt időszakban egyre többen értik és érzik a védjegyek fontosságát, hiszen közismert mondás, hogy „A jó bornak is kell cégér”. A védjegyek például ilyen cégérek. Az áruk sokaságában különösen fontos és hasznos az értékekre felhívni a figyelmet. A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon segít az eligazodásban, de védelmet nyújt a különböző csalások, hamisítások ellen is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához, és aktívan járul hozzá az ország gazdasági sikereihez.

 

A védjegy meghatározása

A védjegy a termékjelzők egyik fajtája; jogi oltalom, grafikusan ábrázolható megjelölés, amely az árut vagy szolgáltatást megkülönbözteti mások áruitól, szolgáltatásaitól.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt álló ábrás embléma. Magyarországon jelenleg az egyetlen nem szakma-specifikus, kiváló minőséget szimbolizáló terméket, szolgáltatást minősítő elismerés. Használatára a gazdaság szinte egész területéről, nyilvános egyfordulós pályázattal lehet jelentkezni Magyarországról és a Kárpát-régió területeiről.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy azon alkotások és alkotók elismerése, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

 

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek és az objektív ellenőrzéssel tanúsított minőség iránt!

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel valós értéket hordozó márkát építünk. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas a gazdasági sikerek megvalósítására. Széchenyi István óta tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy két civil személy tulajdona. A Pályázat működtetői, kiírói is civil szervezetek. Szakmai támogatói állami szervezetek. A pályázat megvalósulása az állami és a civil szervezetek együttműködésének kiemelkedő példája.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a kiíróinak – a DIAMOND Szervezőiroda Bt-nek, az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft-nek, a FANNIZERO Kft-nek, a Hajnal Húskombinát Kft-nek, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-nek, a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt-nek, a SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft-nek – anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. A kiírók legfőbb döntéshozó testülete a Kiírók Tanácsa, kizárólagos joga a védjegyhasználatok, a különdíjak odaítélése, a külső szervezetek által felajánlott elismerések engedélyezése.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj használatának elnyerése nyilvános egyfordulós pályázat benyújtásával lehetséges, mely minden év márciusában nyilvánosan kerül meghirdetésre.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között történik az Országház Főrendházi üléstermében.

A meghívott vendégek között helyet foglalnak gazdasági vezetők és a gazdasági diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

 • Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
 • Versenyt generálva segítse elő a hazai és a nemzetközi piacon is versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások nyújtását, fejlesztését.
 • Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci sikereihez, hazai és export kereskedelmi tevékenységének fejlesztéséhez.
 • Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
 • Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
 • A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók minőség-politikájának fejlesztését.
 • Segítse elő a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

 

Pályázati lehetőségek – főcsoportok

 1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
 2. Járművek
 3. Ruházati termékek és kiegészítők
 4. Kozmetikai termékek
 5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
 6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
 7. Kültéri bútorok, berendezések
 8. Energiahatékony építési termékek
 9. Megvalósult létesítmények
 10. Építőipari szolgáltatások
 11. Infrastrukturális beruházások
 12. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
 13. Sporteszközök, felszerelések
 14. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
 15. Játékok
 16. Kézműipari termékek (zsűrizett iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
 17. Informatikai programok, rendszerek
 18. Mezőgazdasági és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket [sportolókat célzó étrendek és étrend-kiegészítők is], kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
 19. Állateledelek, takarmányok
 20. Orvostechnikai eszközök (aktív orvostechnikai eszközök is), orvosi műszerek
 21. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
 22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
 23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
 24. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
 25. Csomagoló eszközök, berendezések
 26. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
 27. Oktatási Programok, Interaktív oktatási programok
 28. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
 29. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
 30. Világítás, világítás technika
 31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
 32. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
 33. Közétkeztetés
 34. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
 35. Díszműáruk
 36. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
 37. Órák, ékszerek, divatékszerek
 38. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
 39. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
 40. Webshop szolgáltatások
 41. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
 42. Egyéb szolgáltatások
 43. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági eszközök, berendezések, módszertanok
 44. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben
 45. Elektronikai termékek

 

A pályázatra jelentkezés feltételei

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.

Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 15 termékből állhat („termék” megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).

Pályázatra nem fogadható be olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.

A pályázat nyilvános.

A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!

A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a Pályázati Titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást írásban jeleznie kell.

 

Pályázati dokumentumok

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus formában pendrive-on, amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az aláírásokat is tartalmazó papíralapú pályázat egy (1) dokumentumba fűzött, visszaszkennelt formájának kell lennie! (Az elektronikus pályázat így egy (1) PDF formátumú fájlt és egy (1) fotómappát fog tartalmazni.)

A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez kell mellékelni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti példányát, melyeket nem kell összefűzni (A „kísérő levél” jelzés a Pályázati Titkárság felé a pályázat benyújtásáról.)

A Jelentkezési lap másolati példányát kell a pályázati dokumentációba befűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! A kísérő levélhez nem csatolt Jelentkezési Lap miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.

A pályázati dokumentációt a Pályázati Felhívás 4.2. pontja szerinti sorrendben, a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell összeállítani! A nem megfelelő sorrendben összeállított pályázati dokumentáció (papíralapú és elektronikus is) a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.

A pályázathoz szükséges dokumentumok összeállítását minden évben az aktuális Pályázati Felhívás és mellékletei tartalmazzák.

Megtekinthető és letölthető a www.emin.hu honlapon.

 

A pályázatok elbírálásának rendje és menete

A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért zsűri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsűri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért szakértők segítik, akik írásos jelentést készítenek. A felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek. A zsűri tagjainak és a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei.

 

A zsűrizés menetrendje:

 1. Első forduló: Elő-zsűri; a pályázatok bontása, befogadása, alaki és formai vizsgálat, befogadhatóság ellenőrzése, eljárási díjak befizetési egyeztetése a banki értesítésekkel, számlázás előkészítés (amennyiben szükséges). Az elektronikus anyagok technikai ellenőrzése, hibás eszköz esetén ismételt bekérés. Az elektronikus anyagok sokszorosítása a zsűri-tagoknak és szakértőknek.
 2. Második forduló: Dokumentum-zsűri; a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
 3. Harmadik forduló: Szakértői vizsgálatok és értékelések. A szakértők közvetlenül is megkereshetik a pályázókat pályázatukkal kapcsolatban. A pályázatok hatósági eljárások szerinti ellenőrzése.
 4. Negyedik forduló: Fő-zsűri; a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, érzékszervi vizsgálatok, döntés előkészítés, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
 5. Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, védjegyhasználatok odaítélése, a Kiírók Tanácsa különdíjainak (a Kommunikációért Nívódíjak ajánlásainak elfogadásával) odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyása, vagy elvetése.

 

A Kiírók Tanácsának tagjai:

 • DIAMOND Szervezőiroda Bt.,
 • ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.,
 • FANNIZERO Kft.,
 • Hajnal Húskombinát Kft.,
 • INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.,
 • LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
 • SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.

A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.

A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:

a pályázott termékek forgalomba hozatali jogszabályi megfelelőségét; a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét; a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét; az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket; a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt; a szakértők állásfoglalását; a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit; minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP); a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot; korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét; a fogyasztónak kínált önként vállalt további előnyöket; a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét; lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket; kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat; munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.

A szigorú követelményrendszernek és pályázati értékelésnek köszönhetően az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használói egy elit klub tagjaivá válhatnak.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása, védjegyhasználat

A védjegy elnevezése magyarul:           Érték & Minőség Nagydíj

     angolul: Value & Quality Award

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a védjegyhasználat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A védjegyhasználat a díjazás évében ingyenes, további viselése viszont csak szakértői ellenőrzés után, annak pozitív állásfoglalása alapján és már díjkötelesen lehetséges. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas egyetemi docens, iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

 

A győztesek bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen kerülnek bemutatásra az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos, magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illetve az online is letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található. A weboldal díjmentes kommunikációs felületet biztosít a pályázat partnerei számára fontos, közérdeklődésre számot tartó információik közlésére.

A pályázat Kiírói Tanácsának tagjai és támogatói saját internetes felületükön megjelenést biztosítanak a díjazottaknak.

A pályázat alapítói és működtetői hiszik és vallják, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy üzenetével hathatós segítséget jelent a minőségi magyarországi és a Kárpát-régióban gyártott termékek és előállítóik gazdasági tevékenységében. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban hosszú évek óta nagyon fontos tényező, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

 

Különdíjak

A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjait prof. Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke vagy képviselője adja át.

A nívódíjakat és különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas egyetemi docens, iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj

Az elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj a környezet védelméért, a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzéséért, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításáért. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez, az ökológiai lábnyom csökkentéséhez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj

A különdíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott magas szintű pályázat érdemelheti ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díjat olyan először pályázó vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli az ember jobb közérzetének elősegítését magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, igényes, színvonalas pályázati dokumentáció összeállításával.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj

A Nívódíjat hagyományteremtő céllal azért alapította a Kiírók Tanácsa, hogy elismerje azt a kiemelkedő tevékenységet, melyet egy díjazott vállalkozás a fiatalság tanulási és tanítási folyamatainak folyamatos fejlesztéséért, megújításáért végez a korszerű oktatási trendek és eszközök figyelembevételével és alkalmazásával.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj

Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedők (természetes személy, vagy szervezet/vállalkozás) kaphatják meg, aki/akik/amelyek évek óta bizonyítottan elkötelezettek a határon túli térségek és az anyaország gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítésében és bővítésében. Tevékenységük során kiemelt szerepet vállalnak a Kárpát-medencei térségek gazdasági, kulturális együttműködésében. A díj elismeri a hagyományok tiszteletét és a magyarság eszméje iránti elkötelezettséget.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak különdíjai

 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó HÍRMONDÓ különdíjat. Az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére felajánl a www.emin.hu honlapon egy évig tartó állandó önálló megjelenési lehetőséget, melyet tetszés szerint frissíthet, továbbá lehetőséget biztosít a pályázatot meghirdető sajtótájékoztató sajtóanyagiban saját információs anyag elhelyezésére 100 példányban. A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat Kiss Károlyné Ildikó az ÉMIN védjegy alapítója adja át.

 

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja

A cég által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben 1 hónapos díjmentes használatra biztosít egy Digitális többcsatornás gázkeverőt (ami 100 fajta gáztípust képes keverni) teljeskörű műszaki támogatással.

A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Bálint Ágnes, az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

 

A FANNIZERO Kft. Különdíja

A FANNIZERO Kft. az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó pályázónak felajánlja márkaépítési mentorációját. Lehetőséget biztosít közös termékfejlesztésre, megjelenteti weboldalán 12 hónapon keresztül és valamennyi közösségi média felületén bemutatja a nyertes vállalkozást. A különdíjat trófea és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Seprenyi Fanni, a FANNIZERO Kft. tulajdonosa adja át.

 

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja

A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére – akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése – hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége.

A különdíjat hollóházi porcelán váza jelképezi. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató adja át.

 

Az INNOVA Észak -Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. különdíja

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként 400.000.- Ft értékben – egyeztetetten – az INNOVA működési témakörei közül tanácsadást biztosít 4x2 óra terjedelemben. A különdíjat díszokirat tanúsítja. Az elismerést Vámos Gábor ügyvezető igazgató adja át.

 

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja

Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel. A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.

 

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. Különdíja

A SZÁM-PONT Kft. különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak: Vezetői szervezetfejlesztés tréning - 1 nap. A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja. Az elismerést Csalló Andrea, a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át.

 

Különböző Szervezetek által felajánlott különdíjak

 

A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja

A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

 

A Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíja

Az általa kiválasztott felelősségvállalás terén kiemelkedő példát mutató, védjegyhasználatot nyert pályázót különdíjjal jutalmazza.

A különdíjat a Szojuz–36 űrhajó indítókulcsának replika másolata és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, az első magyar űrhajós, a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ névadója és szakmai tanácsadója adja át.

 

A Health-ness Alapítvány Különdíja

A Health-ness Alapítvány, amely az egészségmegőrzés, a prevenció, és a rehabilitáció fő területeivel foglalkozik, különdíjasa részére felajánlja együttműködését a VOSZ Női Vállalkozói Szekcióba való bekapcsolódásban, szakmai rendezvényeken és vállalkozásfejlesztési programokban való részvételben. A különdíjat Átadja Gláser-Katona Zsuzsanna a Health-ness Alapítvány kuratóriumi elnöke és egyben a VOSZ Női Vállalkozói Szekció társelnöke.

 

Károlyi László úr Különdíja

Károlyi László úr évtizedek óta meghatározó vezetője a hazai és a nemzetközi gazdasági életnek. Kiemelkedő szakmai tudására és tapasztalataira alapozva különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot kiérdemelt leginnovatívabb, vagy crenchmarking, azaz kreatív benchmarking üzleti logikára épülő kezdő kis-, vagy közepes vállalkozás részére. A különdíj: Vállalati szervezeti átalakítás, illetve üzletfejlesztési tanácsadás 5 alkalommal 1 óra terjedelemben, 300.000,-Ft értékben, melyet díszokirat tanúsít. A különdíjat Károlyi László úr adja át.

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ

Az elismerést az energia, energetika, elektrotechnika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó, vagy olyan pályázó érdemelheti ki, amely tevékenysége során iránymutatóan tudja alkalmazni a fent felsorolt ágazatok vívmányait. A különdíj a közel 124 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület, az 1908-ban alapított 116 esztendős Elektrotechnika című szakmai folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása. A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné a MEE Technikatörténeti Bizottság elnöke, Marketing és Kommunikációs referens ad át.

 

A Marketing Art Kft. Különdíja

A Marketing Art Kft. fő profilja a marketing és kommunikációs tanácsadás. Csapatuk a reklámügynökségek szervezettségét, egy alkalmazott megbízhatóságát és a tanácsadók rugalmasságának az előnyeit egyben nyújtja Ügyfeleinek. Kollégáik magasan képzett szakemberek, akik több évtizedes tapasztalatot gyűjtöttek a marketing, kereskedelem, cégvezetés, márkaépítés, brand management, rendezvényszervezés, trade marketing, valamint a tanácsadás és a vállalkozásfejlesztés különböző területein. Különdíjként felajánl egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak 10 óra online tanácsadást 400.000. Forint értékben.  A különdíjat Bódi Krisztina, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

 

Az M&R Innovations and Special Solutions s.r.o különdíja

A cég 10 éve elkötelezett az innovációk és az új technológiák mellett, főként kereskedelem, agrár- és építőipari területeken, mellyel több mint 5 éve folytat tevékenységet Ázsiában. Különdíjként felajánlja az általa kiválasztott díjazott termék piacra jutásának támogatását Kazahsztánban. A különdíjat díszokirat tanúsítja, melyet Kun Richárd, a cég ügyvezetője ad át.

 

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést díszoklevél jelképezi. A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át.

 

A Transilvanum Alapítvány Különdíja

A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei tíz éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért, továbbá a különdíjat kiérdemelheti olyan szervezet is, amelyik tevékenységével képes hidat építeni az erdélyi és a honi gazdasági kultúra között. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2025. év elején rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – a Transilvanum Bálon. Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.

 

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eseményeit mindig széles médiaérdeklődés kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik legfontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre és szolgáltatásokra. Arra, hogy ne az ár legyen a meghatározó, hanem az ár-érték arány, hiszen lényeges, hogy ne kidobott pénz legyen a vásárlások ellenértéke. Ebben a média közreműködése és segítsége elengedhetetlen, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertsége és sikeressége a média nélkül nem valósulhatna meg, hiszen nem elég látni, látszani is kell! Köszönetül a Pályázat Kiírói Tanácsa létrehozta az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat, melyet annak a nyomtatott vagy elektronikus médiumnak ítél oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A díjazás tényét saját kommunikációjában használhatja.

A Nívódíjat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett elismerő oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Média Nagykövete Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat MÉDIA NAGYKÖVETE Díjat, melyet olyan természetes személy érdemelhet ki, aki hosszú ideje közvetíti az étékek és a kiváló minőség fontosságát, szükségességét, és magas színvonalon segíti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat népszerűsítését. Az elismerés tényét a díjazott saját kommunikációjában használhatja és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat is minden kommunikációs felületén feltünteti. Az elismerést dr. Szőcs Andrea egyetemi docens, iparművész által készített egyedi porcelán filigrán, valamint Sárkány Gábor által tervezett egyedi díszoklevél jelképezi, melyet prof Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke ad át.

 

A Trade magazin kommunikációs felajánlása

A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert, amit felhasználhat a Trade magazin egyik lapszámában történő megjelenésre.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert pályázatok felügyelete

A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!

A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná válik a védjegyhasználatra, vagy a védjegyoltalom jogosultjaihoz adat érkezik a pályázott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos védjegyhasználati szerződést érintő ügyben. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására.

Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja és nyilvánosságra hozza.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

 

A védjegyhasználati jog megszűnése

A védjegyhasználati szerződés megszűnésével a védjegyhasználati jog és a kitüntető cím használata is megszűnik.

A szerződés a védjegyhasználó részéről minden év május 10. napjáig indokolás nélkül felmondható a védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31-e. Ha a felmondás a jelzett határidőig nem érkezik meg a Jogosulthoz, a védjegyhasználó köteles megfizetni a teljes védjegyhasználati díjat. A védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkársága H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel lehetséges.

A védjegyhasználati szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.

A szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:

Ha a védjegyhasználó

 • a szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;
 • a védjegyhasználati szerződés alapján fizetendő díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;
 • a védjegyhasználó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul;
 • akár a pályázatra, akár a védjegyre kiható bármilyen sérelmes magatartást tanúsít.

 

 

A 2024. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat működtetőinek és védjegyhasználóinak gyártás-filozófiája szerint a termék életében a magas minőség kiemelten fontos, büszkén vallják és hirdetik, hogy a minőség és szakértelem soha nem lehet megalkuvás kérdése.

 

A Pályázat kiírói

A pályázat a kiírók anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit is elősegíthetik.

 

DIAMOND Szervezőiroda Bt.

A DIAMOND Szervezőiroda tevékenysége a magyar elme kreatív zsenialitása által megformált, páratlan értékek felkutatásában és megbecsülésében gyökerezik, mellyel elsődlegesen az innovációs törekvésekkel és piaci előmenetellel összhangban álló vállalkozásoknak nyújt támaszt. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer működtetésével és a Kiírói Tanácsa támogatásával, a versenyképes termékek és szolgáltatások exkluzív értékelése történik. A szervezet ellenőrzi és elismeri azokat a termékeket, szolgáltatásokat és kulturális szervezeteket, melyek tevékenységük során az átlagot messze meghaladó, kivételes színvonalon működnek, ezzel is méltó hírnökei a hazai és Kárpát-medencei tudás és kreativitás gazdagságának. A Tanúsító Védjegy használóit gondosan nyilvántartja, miközben a tudásvagyon védelmét és optimalizált felhasználását szorgalmazza/segíti elő. Értékteremtő partnerei számára a www.emin.hu weboldalon és a kapcsolódó elektronikus, közösségi csatornáin keresztül folyamatos és költségmentes kommunikációs platformot kínál.

 

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. több mint 70 éves múltra visszatekintő hazai vizsgáló és tanúsító cég. 25 éve saját fejlesztésű speciális vizsgáló berendezéseket gyárt a hazai és külföldi piacra. Széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően támogatást nyújt minden olyan iparágnak, ahol iparági sajátosság a robbanásveszélyes környezet és mindemellett kiemelten fontos szempont a biztonságos munkavégzés. Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet, melynek tanúsítványai nem csak hazánkban, hanem globálisan is elismertek. Az ExVA Kft. hitvallása: „Műszaki biztonságot nyújtani partnereinknek.”

 

FANNIZERO Kft.

A FANNIZERO Kft küldetése: a fogyni vágyóknak és a tudatosan táplálkozóknak megadni mindent, amire az életmódváltás alatt szükségük van. Garantáltan glutén és gabonamentes termékeket gyártanak, amik nem csak nagyon alacsony szénhidráttartalmúak, de nagyon finomak is. Az egészségmegőrzés a cég szívügye és vallják, hogy mindannyian azért születtünk, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Szenvedéllyel vállalkoznak, lételemük az edukáció, az értékteremtés és az emberek életének szebbé, jobbá és boldogabbá tétele. 

 

Hajnal Húskombinát Kft.

A Hajnal Húskombinát Kft. a minőségi hústermék feldolgozás egyik jelentős képviselője, magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról-fiúra, fiúról-unokára száll a szakmai tudás és a végeredményt nap mint nap kóstolhatjuk. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re egy ipari parkban. Félsertés feldolgozásból származó változatos formába öntött termékeiket saját bolthálózatukon kívül más áruházláncok is forgalmazzák. A Hajnal Húskombinát gyártás-filozófiája kiemelten minőség-centrikus, amit az is bizonyít, hogy 12 különböző termékcsoportja használja folyamatosan az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet. Termékeit innovatív szemlélettel, a hagyományokra építve, korszerű körülmények között állítja elő. Fontos küldetésüknek tartják, hogy a termékösszetevőknél a lehető legmagasabb százalékban használjanak fel magyar alapanyagokat. Céljuk, ahogy szlogenjükben is megfogalmazták: Kerüljenek finom ételek „családunktól családod asztalára”.

 

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. célja, hogy a térség gazdaságfejlesztési és innovációs folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, valamint innovációs és forrásbevonási szolgáltatások nyújtásával hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi jelenlétének növeléséhez. Elsődleges hídképző szervezetként összekapcsolja tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete, valamint partnerei innovációval és beruházásokkal kapcsolatos igényeit és szolgáltatásait, az elérhető forrásokat, s ezáltal segíti a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések megvalósulását.

 

LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.

Mottó: Károlyi László a több mint 30 éves Legrand Zrt. vezérigazgatója magáénak érzi Saint-Exupery szavait: „A jövőt nem megálmodni kell, hanem tenni érte, hogy megtörténjen.” Különösen igaz ez a mai bizonytalan gazdasági környezetben.

Több mint villanyszerelés: Legrand

Életünk minőségét jobbító megoldásokat kínálva szinte bármilyen épülettípusra, legyen az a nagy teljesítményű energiaelosztó rendszer, okosotthon, vagy akár datacenter infrastruktúra. Számtalan saját fejlesztés, gyártás és ezekhez kapcsolható elismerések hosszú listája mutatja, hogy a Legrand név mára összefonódott a megbízhatósággal és megújulással. Ezért lett a szlogenünk #legrandimprovinglives.

 

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. fő tevékenysége a humánerőforrás-fejlesztés köré épül: felnőttképzés, munkaerőpiaci szolgáltatás álláskeresőknek és munkáltatóknak, pályázatírás-tanácsadás és informatikai szolgáltatások nyújtása. A cég tavaly előtt ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

A SZÁM-PONT Kft. küldetése: időtálló minőséget és értéket képviselő szolgáltatást nyújtani ügyfeleinek az oktatás, a tanácsadás és az informatika területén, amely a munkában és az élet minden területén használható, emellett az európai normáknak, a piaci igényeknek megfelel. Mindezeken felül HR-audit szolgáltatással és munkaerő-közvetítéssel serkenti a térség hatékony munkaerőpiaci vérkeringését. Színes szolgáltatási palettáján a legnagyobb hangsúlyt az oktatási tevékenységére fekteti.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke:

prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, a hazai gazdaság helyzetét jól ismerő szakpolitikus. Alelnök úr közel három évtizedes politikai pályája alatt mindvégig következetesen képviselte a hazai ipar minőségi fejlesztésének ügyét. Hiszi, hogy a XXI. század globális gazdasági versenyében hazánk csak patrióta gazdaságpolitikát követve lehet sikeres.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai támogatója az Agrárminisztérium:

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese 1998 óta országgyűlési képviselő. Szívügye az agrárium, amelyben évtizedek óta dolgozik, de közéleti szerepvállalásának középpontjában is a mezőgazdaság áll. Vallja, hogy az ágazat XXI. századi sikerének kulcsa a minőség, a termelésben és feldolgozásban egyaránt, annak érdekében, hogy a családok asztalára kiváló minőségű magyar élelmiszerek kerülhessenek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal:

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én alakult meg. A hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése a 2014-ben kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott tudásbázissal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága:

A 2010-es kormányváltást követően a magyar nemzet határokon átnyúló, egyesítése kiemelt nemzetstratégiai feladattá vált, melynek napjainkra a legfontosabb végrehajtója a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az állampolgárság kiterjesztésével a magyarság szimbolikus egyesítése megtörtént és ezzel megnyílt a lehetőség a Kárpát-medence gazdasági térségének újra integrálása és felemelkedésére. A határon túli magyar területek támogatása 2010 óta megtöbbszöröződött, hazánk pedig beruházásokkal járul hozzá ahhoz, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson a jövőben is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy feltüntetése olyan üzenet, amely kulcs a sikerhez!

 

Kiss Károlyné Ildikó,
az Érték és Minőség Nagydíj alapítója
Budapest, 2024 március 19.

További információ: http://www.emin.hu