45 főcsoportban lehet a nemzetközi szintű elismerésre pályázni május 31-ig.

A gazdaság szinte teljes palettáját felölelő, 45 főcsoport több mint 100 témakörében hirdették meg az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot, a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyét a Kárpát-régió egész területén. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2023. május 31-ig lehet pályázni – jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa. „Az elmúlt két év eseményei alaposan felforgatták a kereskedelmi folyamatokat, a pénzügyi világot, így megannyi kihívással kellett megbirkóznia, mind a mikro-, mind pedig a kis- és középvállalkozásoknak. A megváltozott gazdasági szerkezethez mi kiírók is igyekeztünk aktualizált lehetőséget nyújtani minden olyan vállalkozás számára, akik továbbra is a minőségben látják az értéket.” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a tanúsított „minőség jelképét” szeptember 7-én, a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelten fontosnak tartják az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállítását, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtását. A pályázat díjazottjai jól példázzák a tudásban és ötletekben egyaránt gazdag magyar alkotóerőt. Számukra fontos, hogy kiválóságukat a termékeiken viselt minőségtanúsító emblémával jelezzék, mely egyben egy megmérettetésen való győzelmet is jelent.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2023-ban hatodik alkalommal írta ki és valósította meg a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Saint-Gobain Hungary Kft. és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft., mint a pályázati rendszer Kiírói Tanácsa.  A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a kitüntető cím használatára a legtöbb gazdasági és kulturális vállalkozás számára, a pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2023. május 31-ig minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség. A meghirdetett 45 pályázati főcsoport érinti többek között a nehézipar több üzletágát; gépipar, vegyipar, építőanyag-ipar, a könnyűipar számos ágazatát; fa-, papír-, textil-, bőripar, nyomdaipar, kézmű- és háziipar, továbbá az élelmiszeripar szinte valamennyi ágazatát. De legalább ilyen hangsúlyosak a dinamikus iparágak, a valóban gyorsan fejlődő húzóágazatok csoportjába tartozó; csomaglóipar, mikroelektronika, finomvegyipar, számítógépipar, biotechnológia. A főcsoportok között természetesen a különböző szolgáltatások is megtalálhatók; webshop, múzeumi, szabadidős és kulturális tevékenységek, rendezvények, oktatás, vendéglátás, közétkeztetés, szállítmányozás stb. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a tanúsított „minőség jelképét” 2023. szeptember 7-én, a Parlament Főrendiházi Üléstermében adják át.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója elmondta: „Köztudott, hogy a vállalkozások nem csak pénzügyi értéket teremtenek. Fejlődésük és innovációs potenciáljuk éppen ezért nem kizárólag gazdasági szempontból értékelhető, hanem társadalmi és közösségi szerepüket is el kell ismernünk. Mi kiírók, az elmúlt két nehéz, kihívásokkal teli év után ennek szellemében próbálunk lehetőséget teremteni és egyben olyan elismerést nyújtani, amely segítségére lesz azon vállalkozásoknak, akik továbbra is hisznek magukban és a magas minőségben. Nem véletlenül lett az idei pályázati év mottója Deák Ferenc ismert gondolata: „Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.” Örömteli számunkra, hogy 2022-ben sok szereplő nem adta fel, nem rekedt meg, hanem újratervezett, újabb kockázatot vállalt, s megfelelő tudással, hozzáértéssel, valamint bátor és jó döntéssel a fejlődést, az előrehaladást választotta. Ez mindenképpen pozitív irányba mutat és minket kiírókat is lelkesít.

A védjegyekkel történő minőségtanúsítás több, mint negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – kiterjesztve a teljes Kárpát-régióra – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében így fogalmazott: „Mindannyian tapasztaljuk és érezzük, hogy valami változóban van világunkban. Egyre többen vélik úgy, hogy a háború végkimenetelétől függetlenül, alapvető fordulatok következnek majd be a nemzetközi gazdasági- és politikairendszerben, sokan már most a globalizáció visszafordulásáról beszélnek. Hogy mindezek a változások milyen mélységűek lesznek, azt nehéz megjósolni, de az bizonyosan látszik, hogy az önellátás képessége fel fog értékelődni, ez pedig innovatív hazai vállalkozások nélkül lehetetlen. A sikeres támogatási programokat tehát tovább kell folytatni, ezért is döntött úgy a kormány, hogy 2023 első negyedévében tovább támogatja az energiaintenzív KKV-kat, valamint a szektor talpon maradásának és versenyképesének megőrzése érdekében arról is határozott, hogy 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi 5%-os ügyfélkamattal elérhetővé teszi a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeit. Rendkívüli szükség is lesz erre, ugyanis a hazai KKV szektor jellemzően tőkeszegény, miközben a fejlesztések jelentős anyagi forrásokat igényelnek. Márpedig meggyőződésem, hogy a világban zajló változásokra csak azok a hazai vállalkozások tudnak sikeres választ adni, akik mernek kockáztatni és mernek fejleszteni a nehéz időkben is.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban, hogy eszközrendszerével hozzájáruljon az egészségtudatos, energia-hatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogatja a tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését, valamint szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.

A kiírók törekednek arra, hogy a vidéki városainkban, valamint határainkat átlépve a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások egyaránt bekapcsolódjanak a pályázati rendszer munkájába, erősítve ezzel a gazdasági kapcsolatokat, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta:” A mindenkori magyar nemzetpolitika célja a nemzeti összetartozás erősítése. Immár tizenharmadik esztendeje dolgozunk az egységes Kárpát-medence – ezen belül pedig egységes gazdasági tér – létrehozásán. Így nagy örömmel tölt el, hogy a 2018 óta több külhoni magyar vállalkozó terméke is helyett kapott a díjazottak között. Remek példája ez annak a minőségnek és összetartozásnak, amelyet a magyarság képvisel munkájával a Kárpát-medencében, sőt világszerte. Bízom benne, hogy nemzeti összetartozásunk és a magyar vállalkozók határon átívelő együttműködése jegyében az idei évben ismét köszönthetünk majd külhoni magyar pályázókat is, akikkel közösen, egy nemzetként tudjuk felemelni térségünket.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese a pályázattal kapcsolatban így fogalmazott:” A világjárvány idején megtapasztaltuk, hogy a mai globalizált világban mennyire kiszolgáltatottak egymásnak a nemzetek és bennük, mi emberek. A háború ezt tovább fokozta és egyben bebizonyította, hogy a nemzetek önrendelkezésének és önellátásának teljes feladása olyan sebezhetőséget jelent, amelyet egyik ország felelős vezetése sem engedhet meg magának. Sokan és sokszor támadják Magyarországot és annak Kormányát azért a politikájáért, amelyben kiáll a nemzet szuverenitása, a magyar emberek, a családok és a magyar vállalkozások védelme érdekében. Mostanra beigazolódott, hogy ezeknek a felelős döntéseknek köszönhetően, az ágazatok – köztük az agrárium és az élelmiszeripar – gyorsan tudnak alkalmazkodni az új helyzethez és ezzel sikerülhet elkerülni a válságot, sőt hatékony támogatáspolitikával egy komoly kitörési lehetőség is adott. Fejlődésünk kulcsa mindig is az innováció volt és most sincs ez másképp. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat már 2018 óta komoly fokmérője a magyar termékek és szolgáltatások minőségének. Egy olyan védjeggyé nőtte ki magát, amelynek használói mindamellett, hogy büszkén viselik azt, komoly gazdasági előnyre is szert tesznek, mert manapság egyre növekszik a kereslet a minőségi termékek és szolgáltatások iránt.”

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím viselését. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, Dr. Szőcs Andrea iparművész   által tervezett egyedi iparművészeti trófea tanúsít.

A tárgyévben legkiemelkedőbb védjegyhasználatot nyert pályázatoknak  és pályázóknak a Kiírók Tanácsa   különdíjakat is adományozhat, ezek: az  Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj,  az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj,  az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj, az  Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj,  az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje, az  Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíj, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj. Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj, odaítélése konkrét ajánlások alapján történik. A Kiírók Tanácsa az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat azon nyomtatott és elektronikus médiának ítéli oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért.

Bővebb tájékoztatás az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati rendszerről a Háttér-információ című anyagban található!