A Magyar Elektrotechnikai Egyesület hivatalos lapja, az egyik legnagyobb példányszámú műszaki-tudományos folyóirat, amelyet Zipernowsky Károly 1908-ban alapított. A lapot akkor is, most is díjmentesen kapják az egyesületi tagok.

A lap fő feladatának azt tartották az alapítók, hogy a központ és a tagok oda-vissza áramló szellemi kölcsönhatásának közvetítője legyen. Adjon helyet a vitáknak, és a szakmai életről értesítse a külföldi partnereket is.” Megfogalmazódó kívánalom”, hogy a szakemberek érdekeit céltudatosan mozdítsa elő, és a különböző szakágak igényeinek feleljen meg. Ezen alapítói célokat ma is követjük és fontosnak tartjuk.

A lap célja: számot adni a szakma legfontosabb eseményeiről, informálni a szakterület hazai és külföldi fejlődéséről, tájékoztatást adni a kutatási és fejlesztési munkákról, lehetőséget adni új technológiák bemutatására, helyet biztosítani szakmai hirdetéseknek, publikációknak, segíteni és befolyásolni a döntéshozók munkáját, tájékoztatni a központ és a területi szervezetek életéről, munkájáról.

Színvonalas cikkeivel, az egyesületi élet beszámolóival, a műszaki haladás híreivel folyamatosan tájékoztatja olvasóit a szakma helyzetéről. A lap eljut ingyenesen nemcsak az Egyesület minden tagjához, hanem a szakmában kiemelkedő szerepet betöltő cégekhez, intézményekhez, egyetemi, főiskolai, szakközépiskolai oktatókhoz, hallgatókhoz.  Az ELEKTROTECHNIKA  folyóirat  előfizetőként  is megrendelhető.

A folyóiratban megjelenő szakcikkek, PR. cikkek és hirdetések az elektrotechnika és a hozzá kapcsolódó tudományágak elért műszaki eredményeit mutatják be. Az elektronika informatikai rohamos fejlődése azonban behatol az erősáramú technikába mind elméleti, mind alkalmazás szempontjából. A folyóirat szeretné publikációiban követni ezt a fejlődést, és különösen az informatika terén az olvasókkal ismertetni az elért eredményeket, követelményeket, fejlődési tendenciákat.

Példányszám: 4500db. A lapot az OBSERVER és az IMEDIA szemlézi.

 

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület a magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete, 1900-ban alakult.  Alapító elnöke Straub Sándor, tanár volt.  Története szorosan kapcsolódott a magyar elektrotechnika,  a villamosipar kialakulásához és annak fejlődéséhez.  Az Alapszabály szerint az Egyesület célja „egyesíteni azokat a cégeket, akik az elektrotechnika területén gyakorlatilag és elméletileg működnek, valamint az Egyesület önkéntes tagjainak elkötelezettségére támaszkodva a megbízható villamosenergia -ellátás   és  -felhasználás színvonalának  és hatékonyságának  emelése”. Az alapítók és vezetőik olyan nagyszerű tudós szakemberek, mérnökök, feltalálók, oktatók voltak, akik kiemelkedő szerepet játszottak nemcsak a hazai, hanem a világ mérnöki és tudományos fejlődésében is. A megalakulást követően rövid időn belül Magyarország legnagyobb elektrotechnikával foglalkozó, országos szintű szakmai szervezetévé fejlődött. 1903. december 27-i rendkívüli közgyűlése, Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz urakat az Egyesület tiszteletbeli tagjaivá választotta.

1905. április 2-án a Közgyűlésen Zipernowsky Károlyt választották elnöké, akit 33 évig folyamatosan megválasztottak elnöknek. Az Egyesület későbbi elnökei, alelnökei a magyar szellemi élet nagyságai voltak, így a teljesség igénye nélkül pl. Dr. Bay Zoltán, Dr.Liska József, Dr. Kovács Károly Pál, Dr. Csáky, Frigyes, Dr.Pattantyús Á. Géza, Dr.Verebély László.                                                                                                               

Zipernowsky Károly 1908. február 1-én alapította a MEE havonta megjelenő szakmai folyóiratát, az ELEKTROTECHNIKÁT.

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szolgáltatásai széles területet fednek le, amelyen belül az oktatási és a kiadói tevékenység, különböző szakmai rendezvények szervezése, valamint a szakértői munkák koordinálása, megbízások, szakmai kérdések megválaszolása, online megjelenések, rendezvényszervezés egyaránt megtalálható. Az elektrotechnika történetének kutatása és emlékeinek megőrzése is fontos tevékenység.

Az Egyesület éves nagyrendezvénye a háromnapos Vándorgyűlés, amelynek kiemelt jelentőségét jelzi, hogy ma már a hazai és külföldi résztvevők száma megközelíti az 1000 főt.

Az Egyesület közel 5000 főt számláló tagsága területi és szakmai elv szerint rendeződik. Országszerte 51 területi, üzemi és 20 önálló szakmai szervezet gondoskodik az aktív egyesületi élet feltételeiről. Az egyesület szervezeteiben a hazai szakma kiválóságai tevékenykednek. Ennek köszönhetően kiemelkedő tudás halmozódott fel, amelyre támaszkodva az Egyesület nyitott minden szakmai kihívásra, az elektrotechnikai iparban jelentkező feladatok megoldására.