Galambos Attila ügyvezető igazgató, Communautrade- Europe  Kft., a MKIK Nyugat-balkáni Tagozat elnöke, Észak-Macedónia tiszteletbeli konzulja, az Albán Labdarúgó Szövetség tiszteletbeli képviselője.

A nyugat-balkáni régió az utóbbi években „divatba jött”, egyre több nemzetközi fórumon, rendezvényen, kerekasztal beszélgetésen foglalkoznak vele különböző aspektusból.

A nyugat-balkáni régió országai (Albánia, Bosznia-és Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovo, Montenegro, Szerbia) Európa fontos részét képezik és folyamatosan a nagy -és regionális hatalmak érdeklődésére tartanak számot. A térség elkötelezett az EU integráció iránt.

Magyarország évszázadok óta szoros kapcsolatban van a régióval, hiszen hasonló történelmi, gazdasági és politika átalakulásokon ment keresztül. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a térséget, az ott élők gondolkodásmódját, mint a többi, a régióval nem szomszédos ország,  nagyban elősegítve a gazdasági kapcsolatok  fejlesztését és elmélyítését.

A régió földrajzi közelsége elsősorban a magyar kkv-k részére jelent nagy előnyt a térségbeli vállaltokkal történő együttműködés kialakításához.

Cégeim 1991-től tevékenykednek a térségbeli országokban. Többek között 12 éven keresztül voltam a legnagyobb élelmiszer exportőr Albániában, az albán kétszintű bankrendszer kialakításában vettem részt, illetve különféle pénzügyi és gazdasági befektetéseket eszközöltem intézményi segítség nélkül.

Az évek során a magyar vállalatok részéről megnyilvánuló növekvő érdeklődés hívta életre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara keretein belül működő Nyugat-balkáni Tagozatot, 2012-ben, amelynek alapítástól kezdve elnöke vagyok.

 A Nyugat-balkáni Tagozat a legrégebbi, kifejezetten a régióra fókuszáló szervezet Magyarországon és Közép-Európában (V4).

A Nyugat-balkáni Tagozat remek intézményi és személyes kapcsolatot ápol valamennyi térségbeli kamarával bilaterális alapon, valamint a nyugat-balkáni kamarák ernyőszervezetével (WBCIF) is.

A kamarák naprakész információkkal rendelkeznek az adott ország gazdasági közösségét illetően, az adatbázison és a rendezvényeken keresztül biztosítják a konkrét kapcsolatfelvételt, összekötő szerepet játszva a bilaterális kapcsolatok létrehozásában, elmélyítésében.

Magyarország 2013-ban deklarálta nyugat-balkáni stratégiáját és a politikai megnyilatkozásokon túl, most már a kkv-kat segítő, pénzügyi programokat is indított a cégek külpiaci megjelenése érdekében, azonban a terepmunka és az általa szerzett ismeretek elengedhetetlenek. Csakis a különböző intézmények térségre fókuszáló programjainak összehangolásával lehet számottevő eredményt elérni.

Az Érték és Minőség Pályázaton díjazott termékek méltán képviselhetik hazánkat a térségbeli  országok piacain, hozzájárulva Magyarország hírnevének öregbítéséhez.